Gå til sidens indhold

Arbejdstid

I Danmark er de overordnede regler om arbejdstid fastsat i lov om implementering af arbejdstidsdirektivet og arbejdsmiljøloven. Er du ansat i henhold til en overenskomst, finder du reglerne i overenskomsterne.

Arbejdstiden for privatansatte, der ikke er omfattet af en overenskomst, reguleres af ansættelseskontrakten, lokale aftaler og arbejdstidsdirektivet.

Arbejdstidsdirektivet fastsætter, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke må overstige 48 timer over en 4 måneders periode. Der er altså ingen lovbestemte krav om, at arbejdstiden skal være præcis 37 timer.  

Arbejdstiden udgør normalt 37 timer om ugen for et fuldtidsjob

Det gælder for de fleste akademikere, at arbejdstiden normalt udgør 37 timer om ugen for et fuldtidsjob. Formuleringen dækker over, at du i princippet ikke tæller, hvor mange timer du arbejder, men at det er opgaverne, der definerer arbejdstiden.

Det betyder, at der vil være nogle dage og uger, hvor man arbejder mere end 37 timer i gennemsnit mod så at kunne arbejde mindre end 37 timer i gennemsnit i andre uger.
 
Hvis du vedvarende har mere end 37 timer i gennemsnit, er det nødvendigt, at ledelsen og medarbejderen tager en drøftelse af arbejdsopgaverne med henblik på at få opgaverne til at passe med arbejdstiden.

ADO anbefaler, at omfanget og placeringen af arbejdstiden fremgår af ansættelseskontrakten.

Du har ret til sammenhængende hvileperiode på 11 timer

Arbejdsmiljøloven fastsætter reglerne om hviletid og begrænser arbejdsgiverens ret til frit at tilrettelægge arbejdstiden.

Der skal inden for hvert døgn, regnet fra normal arbejdstids begyndelse, være en sammenhængende hvileperiode på mindst 11 timer (11-timersreglen). Der skal inden for hver periode på 7 døgn skal være mindst 1 fridøgn.

Læs mere om arbejdstid og ansættelsesområde

Klinisk praksis

Offentlig ansættelse

Privat ansættelse