Gå til sidens indhold

Privat ansættelse

Danmark har ingen generel lov, som fastsætter den ugentlige arbejdstid. Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten, som enten hviler på en overenskomst/lokalaftale eller er en individuel aftale.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for dyrlæger ansat på det private område uden for praksis varierer meget. Nogle har en veldefineret arbejdstid – typisk 37 timer ugentligt, mens andre skal bruge den tid, det tager at løse arbejdsopgaverne. Den sidste variation indeholder en naturlig risiko for, at arbejdstiden stiger og ikke holdes på et acceptabelt niveau.

ADO anbefaler derfor, at omfanget og placeringen arbejdstiden fremgår af ansættelseskontrakten.

Arbejdstiden for privatansatte, der ikke er omfattet af en overenskomst, reguleres af ansættelseskontrakten, lokale aftaler og arbejdstidsdirektivet.

Arbejdstidsdirektivet bestemmer, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke må overskrive 48 timer over en periode på 4 måneder. Arbejdsmiljøloven begrænser arbejdsgiverens ret til frit at tilrettelægge arbejdstiden.

Du har således ret til en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet, ligesom du har ret til et ugentligt fridøgn i hver syv døgns periode.