Gå til sidens indhold

ADO forhandler din overenskomst

For hele det offentlige område er der indgået aftaler om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Ligeledes er der indgået aftale om løn- og ansættelsesvilkår for dyrlæger ansat i klinisk praksis. Også på det private område uden for praksis forsøger DDD at påvirke forhandlingerne og processen til bedst mulig gavn for DDDs medlemmer.

Overenskomstforhandlinger er et stort kompliceret spil med mange forskellige aktører. Sammen med de øvrige AC organisationer deltager ADO som part i forhandlingerne om de offentlige overenskomster. Den viden ADO får, når ADO taler med medlemmerne, når de politisk valgte udtaler sig, eller når der holdes møder om emnet, bruges til at påvirke de krav, som AC stiller ved overenskomstforhandlingerne. ADO forsøger ligeledes undervejs i forhandlingerne at påvirke aftaleresultatet i den retning, som er bedst for ADOs medlemmer.

Det er en meget langsommelig proces, hvis resultat det kan være svært at få øje på sådan lige med det samme.

En pensionsprocent på 17,5 pct., løn under barsel, den 6. ferieuge, barns 2 første sygedage, midler til kompetenceudvikling, løn under sygdom mv. er rettigheder, der er opnået gennem mange års forhandlinger med og påvirkninger af vores arbejdsgiver-modparter.

Som supplement til denne side finder du de overenskomster og aftaler, som ADO'ere typisk er omfattet af, opdelt i

Offentlige overenskomster og overenskomster for privatansatte

Du er altid velkommen til at kontakte ADOs sekretariat på tlf. 3871 0888, hvis du har yderligere spørgsmål.