Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljøorganisation

Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation.

En arbejdsmiljøorganisation opbygges ved, at der dannes en arbejdsmiljøgruppe for hver afdeling eller hvert område, der har en arbejdsleder. Hvis virksomheden har 20 ansatte eller derover, skal der desuden være et arbejdsmiljøudvalg.
 
Arbejdsgiveren skal opbygge arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne. De ansatte skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant, der indgår i arbejdsmiljøgruppen sammen med arbejdslederen. Arbejdsgiveren skal sikre, at samarbejdet kan etableres, herunder give de ansatte rimelig tid og lejlighed til at vælge arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljøudvalget skal planlægge, lede og koordinere sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden - herunder arbejdsmiljøgruppens arbejde. Arbejdsmiljøudvalget skal deltage i planlægningen af ny produktion og ændringer i den eksisterende produktion, når det har betydning for arbejdsmiljøet. Det gælder fx:
 
  • Udvidelse eller ombygning af virksomheden 
  • Anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler 
  • Indførelse af ny teknologi
  • Indkøb og brug af stoffer og materialer
  • Nye eller ændrede arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder

Læs mere hos Arbejdsmiljø i Danmark (AMID) om kravene til en arbejdsmiljøorganisation og reglerne for dens arbejde.