Gå til sidens indhold

Arbejdsskade

_C6A3746.jpg

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsskade til sit forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) så hurtigt som muligt. Læger og tandlæger har også pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsmarkedets erhvervsforsikring hurtigst muligt.

Du har selv mulighed for at anmelde en skade ved at udfylde en anmeldeblanket og sende den til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring.

Du har mulighed for at sige ”nej” til, at skaden behandles i Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Når din skade er anmeldt, har du 1 uge til at meddele, at du ikke ønsker din sag behandlet. Du kan derudover altid bede Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring om at stoppe en sagsbehandling.

Du skal være opmærksom på, at fristen for anmeldelse af en arbejdsulykke er 1 år, efter skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen 1 år efter, at du finder ud af, at din sygdom skyldes dit arbejde. 

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader og erhvervssygdomme

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker

 • Hvad kan ADO hjælpe med?

  Som medlem af ADO kan du få uafhængig rådgivning i forbindelse med en arbejdsskade eller en erhvervssygdom. Har du problemer med at anmelde skaden/sygdommen, kan du også få hjælp til det.

  Det er dog vigtigt at understrege, at ADO ikke påtager sig at behandle sager om arbejdsskade eller erhvervssygdom.

  Vær opmærksom på frister, der skal overholdes.

 • Hvordan er forløbet i arbejdsskadesager?

  En anmeldt arbejdsskade behandles forskelligt afhængigt af, om det er en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

  En sag om en arbejdsulykke vil i første omgang blive behandlet af din arbejdsgivers forsikringsselskab. Vurderer selskabet, at skaden ikke giver varigt mén, er skaden ikke erstatningsberettiget. Det kan dog stadig være, at du har ret til dækning af udgifter til behandling af skaden. Er du uenig i forsikringsselskabets afgørelse, kan du bede Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring om at behandle din sag.

  Vurderer forsikringsselskabet, at du har ret til erstatning ud over betaling af udgifter til sygebehandling, vil sagen altid blive sendt videre til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Anmeldelser af erhvervssygdomme vil altid blive behandlet her.

  Som led i sagsbehandlingen vil forsikringsselskaberne og/eller Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring ofte indsamle flere oplysninger for at kunne behandle din sag korrekt. Oplysningerne kan komme fra læger, sygehuse, SKAT, kommunen, Arbejdstilsynet mv. Derudover har din arbejdsgiver pligt til at give oplysninger om sagen. Du vil løbende blive holdt orienteret i sagen.

  Du kan læse mere hos Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring om arbejdsgangen, ligesom du kan finde råd og vejledning til anmeldelse af en arbejdsskade.

 • Skader sket under uddannelse/aktivering

  Uddannelse 
  Skader, som er sket under uddannelse på en erhvervsskole, produktionsskole eller i forbindelse med erhvervspraktik fra folkeskolen, skal anmeldes til Undervisningsministeriet. Læs mere via dette link.

  Aktivering/jobtræning
  Skader, som er sket i forbindelse med aktivering (arbejdsprøvning/jobtræning), skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. Når du anmelder skaden, er det vigtigt, at du bruger de rigtige blanketter til anmeldelsen, da der er særlige regler for behandling af sådanne sager.

  Du kan læse mere om anmeldelser af arbejdsskader, der er sket under aktivering/jobtræning her.

  Husk også at anmelde skaden til Arbejdstilsynet. Hvis du er uarbejdsdygtig ud over den dag, hvor skaden skete, skal den også anmeldes til Arbejdstilsynet.

Definition

En arbejdsskade dækker over to begreber. En arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Men hvad er forskellen på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom?

 • Ulykke: En hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage (fx fald fra stige eller flyttearbejde for en kontorfunktionær).
 • Erhvervssygdom: Påvirkninger over længere tid (fx tungt løftearbejde eller udsættelse for stoffer, der giver allergi).

Erhvervssygdomsfortegnelsen er en liste over erhvervssygdomme og de arbejdsmæssige påvirkninger, der kan give en bestemt sygdom.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende en sygdom som en arbejdsskade, hvis sygdommen opstår efter, at en person har været udsat for de påvirkninger, der er beskrevet i Erhvervssygdomsfortegnelsen