Gå til sidens indhold

Psykisk arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er ikke et entydigt begreb, og det kan i detaljen være forskelligt fra person til person.

Det psykiske arbejdsmiljø omfatter mange aspekter. Det er fx forholdet til chefen, kollegaerne, kunderne/klienterne m.fl. Men det kan også være forhold vedrørende arbejdets organisering og balancen mellem ressourcer og krav.

Et godt psykisk arbejdsmiljø øger sandsynligheden for, at medarbejderne investerer det fornødne engagement og lever op til de ændrede krav i arbejdet. Det er således en fordel for virksomheden, hvis arbejdsgiveren skærper sin bevidsthed om, hvilke elementer der udgør et godt psykisk arbejdsmiljø.

Der findes i dag rigtig mange værktøjer til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Nogle af dem henvender sig til hele arbejdspladsen/afdelingen, mens andre er rettet mod det enkelte individ.

Der findes ingen facitliste, og det er meget individuelt, hvad der virker for den enkelte. Hos Arbejdsmiljø i Danmark finder du gode råd om trivsel på arbejdspladsen.

Tre gode råd til at bevare et positivt arbejdsmiljø:
 1. Vær på forkant
 2. Vær bevidst om prioritering af opgaven
 3. Prioriter tid til refleksion og inspiration i din kalender.

Læs også pjecen: Et godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringer på arbejdspladsen

 • Stress

  Stress er ikke nogen sygdom, men en belastningsreaktion. Om en belastning medfører stress, afhænger af balancen mellem de krav, der stilles, og de forudsætninger og muligheder, du har for at leve op til kravene.

  Selv om der stilles høje krav til dig, kan arbejdet opleves som travlt og udfordrende, hvis du har gode muligheder for at løse opgaverne. Fx de nødvendige kvalifikationer, tilstrækkelig tid, tekniske hjælpemidler og kollegahjælp. Så kan du udvikle dig og skabe ny viden. Du trives på dit arbejde.

  Men balancen tipper, når store krav bliver parret med begrænsede muligheder for selv at styre arbejdet, ikke selv kan løse opgaverne eller ikke har den nødvendige tid til rådighed. Når balancen forrykkes og bliver skæv, kan belastningerne udløse stress.

  Stress er normalt ikke farligt. Det er en naturlig reaktion på pres fra omverdenen. I de fleste tilfælde letter presset efter en kort periode, og stressreaktionen stopper.

  Men stress er farligt, hvis du udvikler en mere eller mindre permanent stresstilstand, hvor kroppen altid er i alarmberedskab. En permanent stresstilstand kan føre til udbrændthed, depression samt hjerte- og karsygdomme.

  Det er derfor vigtigt at:

  • Være opmærksom på, hvordan du har det.
  • Være opmærksom på, hvordan andre har det på arbejdspladsen.
  • Lære dine egne stresssymptomer at kende.
  • Være opmærksom på, hvordan du forebygger stress.
  • Lære at tackle stress i det daglige - på arbejdspladsen og i familielivet.
  • Sørge for afkobling og afslapning.
  • Søge professionel hjælp, hvis stress bliver en permanent tilstand.

  Hvis du har problemer med det psykiske arbejdsmiljø eller har spørgsmål om fx stress, så kontakt ADO.