Gå til sidens indhold

Strålerisici

En arbejdsgruppe nedsat af DA og ADO og med repræsentanter fra faggrupperne Heste, Kvæg og Svin er i gang med forarbejdet til en ny branchevejledning for produktionsdyr og heste.

Det er håbet, at branchevejledningen kan medvirke til, at der sker en forbedring af arbejdsmiljøet, således at alle, der arbejder i dyrlægevirksomheder, kan arbejde under så arbejdsmiljørigtige vilkår som muligt. Vejledningen ventes klar inden sommerferien 2019.

Herunder kan du orienterer dig om strålerisici og beskyttelsesforanstaltninger.

Vejledninger

Helbredsrisici

Dosisovervågning og dosisgrænser

Strålebeskyttelse og afskærmning

Graviditet