Gå til sidens indhold

Arbejdsdeling i en begrænset periode

Arbejdsfordeling er en ordning, hvor virksomheden nedsætter den aftalte eller overenskomstmæssige arbejdstid i en begrænset periode for at undgå afskedigelser.

Arbejdsfordelingen skal aftales for virksomheden som helhed eller for en virksomhedsafdeling. Medarbejderne kan modtage supplerende dagpenge fra deres a-kasse i den periode, hvor der ikke arbejdes.

For at få dagpenge er det en betingelse, at ordningen er anmeldt til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden ligger. Anmeldelsen er sket efter reglerne om udbetaling af supplerende dagpenge.

Betingelser for udbetaling af dagpenge

Arbejdsfordelingen skal være aftalt enten efter en overenskomst eller ved en aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden for at undgå afskedigelser.

Ligeledes skal arbejdsfordelingen være anmeldt til arbejdsformidlingen senest 1 uge før, den påbegyndes.

Arbejdstiden skal nedsættes med hele dage og mindst omfatte to dage om ugen. Fordelingen af arbejdstid kan også gå på, at den ansatte har 1 uges ledighed efterfulgt af en uge på fuld tid.

Den ansattes rettigheder

I den periode arbejdsfordelingen er aftalt, har den ansatte mulighed for at opsige sit arbejde uden varsel for at tage ansættelse i et andet arbejde med en længere arbejdstid.

Periode

Arbejdsfordeling eller det samlede antal uger med arbejdsfordeling kan aftales for 13 uger inden for en periode af 12 måneder. Hvis der inden for perioden alligevel sker afskedigelser, bortfalder retten til dagpenge.

Varer arbejdsfordelingen ud over 13 uger, skal den for tiden ud over 13 uger godkendes af Det Regionale Beskæftigelsesråd. Det er en betingelse, at der foreligger en skriftlig erklæring fra virksomhedens ledelse og en repræsentant for medarbejderne om, at mulighederne for efteruddannelse er drøftet.

Anmeldelse

Anmeldelse skal ske på blanketter, som findes her

Det anbefales, at du kontakter sekretariatet, inden du indgår en aftale om arbejdsfordeling med din arbejdsgiver.