Gå til sidens indhold

Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie

Den nye ferielov, som blev vedtaget 24. maj 2018, træder i kraft 1. september 2020, dog er der enkelte dele, som allerede er trådt i kraft pr. 1. januar 2019.

De kendte termer fra den nuværende ferielov er ændret i den nye ferielov. Ferieåret, som pt. er den periode, vi afholder ferie i, vil fremover være optjeningsperioden: 1. september til 31. august.

Ferieafholdelsesperioden bliver forlænget med 4 måneder, således at ferien kan afholdes fra 1. september til 31. december det følgende år.

Hvornår sker hvad?


1. januar 2019

Den ferie du optjener i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 samt evt. overført ferie fra tidligere ferieår kan:

• Afholdes i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020

• Varsles afholdt inden 30. september efter de gamle regler

• Overføres til det første ferieafholdelsesår (1. september 2020 – 31. december 2021) og afholdes efter de nye regler.

Optjent betalt ferie ud over 4 uger kan du anmode om at få udbetalt 1. september 2020.

1. september 2019

Den ferie, du optjener i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, indefryses. Din arbejdsgiver kan indbetale feriepengene til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, eller vælge selv at beholde pengene i virksomheden. Uanset hvad din arbejdsgiver vælger, skal din arbejdsgiver senest 31. december 2020 indberette dit hensatte ferietilgodehavende. Herefter indtræder fonden som garant for dine feriepenge. Du vil blive oplyst om beløbet og bedt om at kontrollere rigtigheden af det.

Du kan tidligst få dine indefrosne feriepenge udbetalt 1. oktober 2021. Feriepenge udbetales automatisk ved folkepensionsalderen. Efter ansøgning fra dig udbetales de desuden ved:

• Tildeling af førtidspension

• Tildeling af efterløn

• Tildeling af udbetaling af alderspension

• Varigt ophold i udlandet

• Udbetales til boet ved din død.

Hvis du bliver ansat 1. september 2019, kan du ikke afholde optjent ferie i resten af 2019, som du kan i dag, hvor de 8,3 dage kan afholdes efter 1. maj i det følgende kalenderår. For at du ikke skal stilles dårligere end hidtil, har du mulighed for at låne feriepengene hos feriefonden. Fonden fratrækker beløbet fra de indefrosne feriepenge.

1. september 2020

Du optjener samtidighedsferie. De feriedage, du optjener i september, kan du fx afholde i oktober måned allerede.

DDD udarbejder i samarbejde med AC-organisationerne en omfattende vejledning til den nye ferielov, som du kan finde på hjemmesiden sommeren 2019. Hvis du har spørgsmål, kontakt sekretariatet.