Gå til sidens indhold

Feriefridage

Som ansat i det offentlige er du omfattet af en aftale, der giver dig ret til 5 feriedage ud over ferielovens 5 uger. Disse feriedage adskiller sig fra ferielovens ferie, både i forhold til afviklingen og i forhold til udbetaling af dagene, hvis du ikke holder fri disse 5 dage. Se yderligere oplysninger for henholdsvis ansatte i kommuner og regioner og for ansatte i staten.
 
Som ansat i en privat virksomhed, vil det fremgå af overenskomsten, om du er omfattet af en 6. ferieuge og i givet fald hvilke regler, der gælder for optjening og afvikling. Er du ansat på en individuel kontrakt, skal det præcist aftales, at du har ret til en 6. ferieuge, samt hvordan vilkårene for denne uge er (optjening/afvikling).

 • Ansatte i kommuner eller regioner

  Som ansat i en kommune eller en region optjener du ret til en 6. ferieuge (5 dage). Disse feriedage afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette, og de kan holdes på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret (1. maj - 30. april). Hvis du ikke ønsker at holde fri disse dage, kan dagene i stedet udbetales, når ferieåret udløber den 30. april.

  Særregel
  Der kan i din kommune eller region være aftalt en særregel. Det skal du tjekke på din arbejdsplads. Særreglen betyder:
  • At du skal give din arbejdsgiver besked inden den 1. oktober (eller evt. en senere dato som fastlægges af arbejdsgiver), hvis du ønsker dagene udbetalt. 
  • At du skal give besked til arbejdsgiveren så tidligt som muligt, hvis du ønsker at holde fri på dagene.
  • At dagene udbetales, hvis arbejdsgiveren forhindrer, at de kan afholdes.
  • At dagene overføres til næste ferieår, hvis du selv undlader at afholde dagene.

  Du skal aftale med arbejdsgiveren, hvornår dagene afholdes, ellers har arbejdsgiveren ret til at bestemme, hvornår dagene skal afholdes, ligesom det gælder for øvrig ferie.

  Ved fratrædelse af din stilling uden at dagene er afviklet, udbetales de kontant.
 • Ansatte i staten

  Ansatte i staten optjener ret til 5 særlige feriedage (den 6. ferieuge).

  Som udgangspunkt afvikles de særlige feriedage efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Medarbejderens ønske om placering af dagene skal dog imødekommes, med mindre afholdelsen er uforenelig med tjenesten.
   
  Hvis det ikke senest den 1. januar i ferieåret er aftalt, hvornår dagene skal afholdes, kan arbejdsgiveren bestemme, hvornår dagene skal afholdes.
   
  Hvis arbejdsgiver bestemmer tidspunktet for afholdelsen, skal du varsles om afholdelse af dagene efter reglerne om varsling af restferie, dvs. til afholdelse i hele dage med mindst 1 måneds varsel.
   
  Er de særlige feriedage ikke afviklet ved ferieårets udløb, skal arbejdsgiveren af egen drift udbetale kontant godtgørelse til den ansatte, med mindre der er indgået aftale om overførsel af dagene til et senere ferieår.
   
  Som ansat kan du aftale med arbejdsgiveren, at de særlige feriedage ikke afvikles, men i stedet udbetales kontant ved ferieårets udløb.
   
  Ved fratrædelse af din stilling, skal resterende særlige feriedage udbetales kontant.