Gå til sidens indhold

Udvikling af lederkompetencer

COLOURBOX6837739.jpg

Mange dyrlæger er ledere, og mange vælger karriereveje, der indebærer faglige og administrative ledelsesopgaver.

Vi hjælper dig igennem hele din lederkarriere - du kan bl.a. få individuel og personlig sparring med DDDs konsulenter, som særligt beskæftiger sig med karriere- og kompetenceudvikling.

Se mere her 

Lederudvikling

Uanset om ledelsesopgaverne praktiseres som projektleder, teamleder, mellemleder eller topleder, er der et behov for løbende at kunne udvikle sine kompetencer inden for sit aktuelle ledelsesområde.

Projektledere er ikke ledere i klassisk forstand. For at være leder skal man have ledelseskompetence, gennemføre MUS-samtaler og helst også kunne afskedige og ansætte samt føre lønforhandlinger.

En projektleder har ikke ledelsesbeføjelser over for medarbejderne. I sekretariatet oplever vi dog, at flere projektledere er meget interesserede i Dyrlægeforeningens tilbud for ledere. For nogen er projektlederrollen måske første skridt på vejen mod at blive leder. Moderne projektledelse handler da også i høj grad om at kunne motivere, kommunikere og håndtere kritiske samarbejdssituationer mellem kolleger.

DDD har udviklet en række medlemstilbud, der tilgodeser de forskellige ledertypers behov. Tilbuddene omfatter:

 • Netværk for projektledere
  Netværket danner rammen om erfaringsudveksling om projektledelse, arbejdsmetoder og andre forhold vedrørende projektlederens arbejde.
 • ADO mentorordning
  ADOs mentorprogram er åben for alle medlemmer af DDD og baseret på udbyttemæssigt at fokusere på at give dyrlæger mulighed for at sparre med en mere erfaren dyrlæge.

 • Morgenmøde for ledere 
  I samarbejde med en række andre organisationer inviterer vi interessante, relevante og inspirerende foredragsholdere til at holde oplæg om emner inden for ledelsesområdet. Eksempler på mødetemaer: God mødeledelse, lederen som konfliktløser, følelser i ledelse, få det bedste ud af dit team, ledelse af professionelle ildsjæle, social kapital ledelse på distancen - en udfordring? Have a nice conflict, nyt liv i MUS-samtalen mv.

  Der er planlagt seks morgenmøder om året - tjek arrangementskalenderen 

Ledere står ofte meget alene og har ikke altid nogen at sparre med. Udgangspunktet for udvikling af tilbuddene har derfor været at forsøge at udnytte foreningsfællesskabet som basis for etablering af nogle gode og fortrolige fora, hvor ledere kan inspireres, udfordres, lære nyt og sparre med hinanden.

Endnu et par kendsgerninger har været ledetråd i arbejdet med at udvikle tilbuddene:

 • Ledere fra én type virksomhed eller organisation kan have stort læringsudbytte af at sparre med ledere fra en anden type virksomhed eller organisation
 • De udfordringer, ledere står over for, er ofte ret universelle og uafhængige af, hvilket fagområde man er leder inden for.


Efteruddannelsestilbud for ledere

DDD samarbejder med en række udbydere af relevant efteruddannelse inden for ledelse. Fx har DDD et samarbejde med Promentum, som er en anerkendt udbyder af projektlederuddannelser. Samarbejdet betyder, at DDD-medlemmer får rabat på deltagelse i Promentums projektlederuddannelser.

Læs mere om projektlederuddannelsen

DDDs medlemmer kan desuden deltage i efteruddannelseskurser udbudt af Dansk Magisterforening (DM) til medlemspris.

Læs mere om DM's kurser