Gå til sidens indhold

Når jeg selv forhandler

Bliver du ansat på en arbejdsplads i den private sektor uden overenskomst, skal du selv forhandle lønnen. Her er nogle råd og tips til din lønforhandling.

COLOURBOX7531450.jpg
Forberedelsen er afgørende for en god lønforhandling. For at få det bedste resultat skal du have gjort op med dig selv: 
 • Hvad dit lønudspil skal være og hvilke andre ting, du gerne vil opnå
 • Hvordan du prioriterer dine ønsker
 • Hvilke resultater, du vil fremhæve
  Hvordan du vil gribe forhandlingen an.

Tips til lønforhandlingen

En lønforhandling begynder længe inden det egentlige møde med din chef. I forberedelsen skal du sørge for at få et overblik over dine arbejdsopgaver i året, der gik, og for det kommende år. Dét kan du bruge i din argumentation under forhandlingen.
 • Brug hele året til forberedelsen. Chefens billede af dig kan have afgørende betydning for resultatet
 • Benyt et "skufferegnskab" over både gamle og nye arbejdsopgaver, efteruddannelse, kurser mv.
 • Gør dit arbejde synligt
 • Noter dine tilfredse "kunder" og andre succeser
  Husk også det, der er gået galt. Vær parat til at forklare, hvordan problemet blev afgrænset og løst. Det kan ofte vendes til noget positivt.

Husk også, at ud over dine faglige kvalifikationer og arbejdsfunktioner, er det dine personlige egenskaber, anvendt i arbejdssammenhæng, der kan udløse en lønforhøjelse.

Det kan fx være, at du er mødestabil, engageret, initiativrig, omstillingsparat, serviceminded, fleksibel og loyal. Det kan også være, at du har evner for at formidle, at du har fået nye ansvarsområder, har nået de opstillede mål eller at du har efteruddannet dig.

Forberedelsen til selve mødet

Sørg for, at du og din arbejdsgiver har et fælles forhandlingsgrundlag, eventuelt i form af statistikker, beregnet reallønsudvikling mv. Benyt dig af ADOs lønstatistik for privatansatte og andre relevante statistikker. Du kan hente materiale hos Danmarks Statistik.
 
Udlever det materiale, der understøtter din argumentation, til din chef inden mødet. Det opbygger relationen. Det opfordrer arbejdsgiveren til også at dele sin information til dig, og det øger dine muligheder for en god forhandling.
Spørg også dine kollegaer, hvad de tjener, og brug dem som sparringspartnere.
 
Forbered dig også psykisk. Husk, du har fortjent en lønforhøjelse.

Selve forhandlingen

 • Stil mange spørgsmål, som kan afdække modpartens ønsker i forhandlingen
 • Brug få argumenter. Din modpart vil angribe dine svage argumenter
 • Bliv på din egen bane
 • Undgå trusler
 • Sørg for, at der bliver skrevet referat
 • Respekter forhandlingsresultatet.

Du kan altid kontakte ADO, hvis du har brug for få råd og vejledning.