Gå til sidens indhold

Offentlig ansat - lønstatistik og løntabeller

Lønstatistik

I 2018 er der for første gang udarbejdet en lønstatistik for dyrlæger, der er offentligt ansat.

Hent lønstatistikken 

Løntabeller

På områder, hvor ADOs medlemmer følger en kollektiv aftalt lønskala, eller hvor der for en gruppe ansatte er aftalt særlige stillingsbestemte tillæg, er der udarbejdet løntabeller.

Løntabellerne giver oplysninger om størrelsen af den aktuelle løn eller tillæg på års- eller månedsbasis. Samtidig er der oplysning om størrelsen af de tilhørende bidrag til pension.

Alle løntabeller er baseret på en fuldtidsansættelse – normalt 37 timer pr. uge – samt at man ikke benytter sig af eventuel mulighed for at fravælge den sidste del af bidraget til pension.

Under samlingen af løntabeller i boksen vises tillige aktuelle størrelser på en række satser og honorarer.

Løntabellerne er samlet i følgende grupper.

Stat
Her finder du oplysninger om:

 • Nyt lønsystem
 • Lønramme 35 – 42
 • Special- og chefkonsulenter
 • Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner
 • Lønnede ph.d.-stipendiater
 • Tillæg ved rådighedstjeneste og tilsynsarbejde til dyrlæger ved DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet
 • Tillæg til dyrlæger i Fødevarestyrelsen
 • Rådighedstillæg på ny løn (fuldmægtige)
 • Chefer med ansættelse på individuel kontrakt
 • Eksterne lektorer
 • Censorvederlag
 • Timelønninger ved undervisning.

Kommune og regioner
Her finder du oplysninger om:

 • Overenskomstansatte akademikere i kommuner og regioner
 • Special- og chefkonsulenter kommuner og regioner
 • Rådighedstillæg - lokalt aftal
 • Stedtillægsgrupper.

Fællesområde
Her finder du oplysninger om:

 • Foredrag i offentligt regi
 • Timelønninger for studerende
 • Kontorholdsgodtgørelse
 • Transportgodtgørelse
 • Time- og dagpenge samt overnatning ude
 • Satser for våben og hundehold.