Gå til sidens indhold

Lønstatistikker på det private område

Lønstatistikken på det private område  indsamles gennem et analysebureau. Ved den statistiske bearbejdning af data bliver det sikret, at oplysninger afgivet af det enkelte medlem ikke kan identificeres.

På tilsvarende måde bliver der udarbejdet en lønstatistik for ansatte dyrlæger i klinisk praksis.

Dataindsamlingen sker én gang årligt i september måned og på baggrund af den aktuelle registrering af medlemmernes ansættelsesform.

Når der foretages opslag i lønstatistikkerne, skal man være opmærksom på, at det anvendte lønbegreb normalt vil være den samlede udgift fra arbejdsgiver til løn og bidrag til pension. Dette skal man specielt være opmærksom på, når man ved lønforhandling under en offentlig ansættelse alene måtte operere med nettoløn før bidrag til pension.

Pejlemærker i lønforhandlingerne

På det private forhandlingsområde udsender AC pejlemærker for dansk økonomi. Her oplyses prognoser for lønstigninger, prisskøn og ledighed for nuværende og kommende år, som du kan bruge, når du skal forhandle din løn.

Hent de seneste pejlemærker

Kontakt

Camilla Sander
Forhandlingskonsulent, cand.jur.