Gå til sidens indhold

Frivillig fratrædelse - offentligt ansat

 

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver under nærmere aftalte vilkår. Den indgås ofte som alternativ til en opsigelse. Fratrædelsesaftaler indgås ofte i forbindelse med afskedigelsesrunder, hvor der typisk først er en runde, hvor medarbejdere kan vælge en frivillig fratrædelse.

Der er forskellige forhold, du skal være opmærksom på, hvis du indgår en aftale om frivillig fratrædelse.

 • Hvilke muligheder har jeg ved indgåelse af en aftale om frivillig fratrædelse?

  Aftaler om frivillig fratrædelse i forbindelse med besparelser kan indeholde følgende fordele i form af:

  • Fratrædelsesbeløb og/eller
  • Tjenestefrihed med løn eller
  • Indbetaling af ekstraordinære bidrag.

  Herudover kan der forhandles om andre særlige vilkår som en del af aftalen, fx i form af et forlænget opsigelsesvarsel og mulighed for fristilling i fratrædelsesperioden.

  Muligheden for at forhandle særlige fordele og vilkår vil afhænge af de konkrete forhold og af den økonomiske ramme, som arbejdsgiveren har til rådighed. 

   

 • Hvad skal jeg være opmærksom på?

  En aftale om frivillig fratrædelse, pensionering og deltid kan have konsekvenser for dine rettigheder og muligheder i forhold til dagpenge, efterløn, pension og socialpension. Afhængig af den konkrete situation betyder det, at du skal tage kontakt til din A-kasse, din pensionskasse og/eller din bopælskommune for at undersøge konsekvenserne af aftalen, inden du indgår en aftale.

  Konsekvenserne af aftalen for optjent ferie og eventuel afspadsering skal også afklares og bør indgå i aftalen, så der ikke er tvivl om, hvad der gælder.

 • Hvor kan jeg få bistand?

  Din lokale tillidsrepræsentant og ADO står klar til at rådgive dig om, hvad du skal være opmærksom på i forhold til de forskellige muligheder.

  Det er din lokale tillidsrepræsentant, der indgår aftalen med din arbejdsgiver.

 • Afskedigelse

  Hvis der efter runden med frivillige aftaler fortsat er behov for afskedigelser, vil arbejdsgiveren udvælge dem, der bedst kan undværes.

 • Hvilke rettigheder har jeg, hvis jeg bliver udpeget ved en afskedigelsesrunde?

  Hvis du bliver udpeget, har du ret til at blive partshørt over den påtænkte afskedigelse. Du har også ret til en begrundelse, men ved afskedigelser som følge af besparelser kan din arbejdsgiver nøjes med at henvise til de generelle kriterier, som er fastlagt på arbejdspladsen i forhold til, hvem der bedst kan undværes.

  Ved en afskedigelse har du krav på et opsigelsesvarsel. Længden af opsigelsesvarslet afhænger af, hvor længe du har været ansat; det kan være op til 6 måneder. I opsigelsesperioden fortsætter ansættelsen, dvs. du fortsætter med at få løn, og du fortsætter med at udføre dit arbejde, med mindre andet aftales.

 • Hvad kan partshøringen bruges til?

  Med partshøringen har du en frist på 14 dage til at afgive et høringssvar, hvor du har mulighed for at komme med dine bemærkninger, inden arbejdsgiver træffer afgørelser om afsked. Det er din mulighed for at påvirke en beslutning om afsked, og det er vigtigt, at du kommer med alle relevante oplysninger, som du mener, kan have betydning.

  Samtidig kan du bruge perioden til at gøre op med dig selv, hvad der er vigtigst for dig, hvis du bliver afskediget. Fx en aftale om fritstilling eller hvilke forhold i øvrigt om ferie, merarbejde, dagpenge og pension, du har brug for

 • Hvad sker der, hvis arbejdsgiver afskediger mig?

  Hvis arbejdsgiver efter partshøringen fastholder din afskedigelse, har ADO mulighed for at kræve en forhandling om særlige vilkår for afskedigelsen. Det kan fx handle om muligheden for fritstilling, et forlænget opsigelsesvarsel, hjælp til den videre jobsøgning mv., ligesom der her ligger en afklaring om optjent ferie og afspadsering. Om der er et rum til forhandling vil afhænge af omstændighederne i den konkrete sag, og om den økonomiske ramme, der er til rådighed.

  Både under partshøringen og i opsigelsesperioden har du pligt til at udføre dit arbejde som vanligt, med mindre du konkret aftaler en fritagelse fra arbejdet med din ledelse.

  ADO har også mulighed for at tage selve grundlaget for afskedigelsen op. Det er meget vanskeligt at angribe begrundelsen for afskedigelsen i en situation, hvor der skal ske besparelser, men der kan være konkrete forhold, som gør, at afskedigelsen ikke er rimelig begrundet.

  Hvor kan jeg få bistand?

  Din lokale tillidsrepræsentant og ADO kan give dig råd og vejledning både i forbindelse med partshøringen, hvor vi kan hjælpe dig med at udarbejde høringssvar, og i den situation, hvor du skulle blive afskediget, og hvor det er ADO, som efter aftale med dig kan forhandle vilkårene for afskedigelsen.