Gå til sidens indhold

Konkurs og betalingsstandsning - privatansat

Hvis din arbejdsplads bliver ramt af en betalingsstandsning eller en konkurs, skal du kontakte ADO. Vi kan hjælpe dig med at få manglende løn og feriepenge udbetalt.

Løn under anmeldt betalingsstandsning

Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker ifølge et EU-direktiv løn mv. under en anmeldt betalingsstandsning.

LG dækker arbejdsgiverens nettolønudgifter under en betalingsstandsning i op til tre måneder, dog maksimalt 55.000 kr. pr. lønmodtager. Der dækkes samme krav, som under en konkurs, dog ikke feriegodtgørelsen.

LG dækker kun krav, som forfalder i betalingsstandsningsperioden. Dvs. de krav, som lønmodtagerne normalt kan stille krav om sikkerhed for som betingelse for fortsat at arbejde, jf. konkurslovens § 16 b.

LGs udbetaling sker til arbejdsgiverne, og lønmodtagerne kan ikke selv søge LG om udbetalinger.

Lønmodtagere med udenlandsk arbejdsgiver

Lønmodtagere, der er ansat af en udenlandsk arbejdsgiver fra et andet EU-land, skal have deres krav dækket i det land, hvor lønmodtageren arbejder, når den udenlandske arbejdsgiver går konkurs.

En lønmodtager, der sædvanligvis har udført sit arbejde i et andet EU-land, skal have dækning fra dette lands garantiordning, selv om arbejdsgiveren er dansk.

Placering af ferie i opsigelsesperioden

På baggrund af Feriekontorets oplysning om, at LG, pga. arbejdsgiverens økonomiske situation, kan placere ferie uden varsel, vil LG placere al ferie i opsigelsesperioden, hvis der er plads til antallet af feriedage. Dvs. uden det normale varsel skal kunne indeholdes i opsigelsesperioden, for hovedferien 3 måneder og restferien 1 måned. Hvis opsigelsesvarslet er over 5 uger, vil al tilgodehavende ferie blive placeret i opsigelsesperioden.

Læs mere på LGs hjemmeside