Gå til sidens indhold

Ledig og hvad så?

At være uden arbejde i kortere eller længere tid - selvvalgt eller tvunget - kommer mange ud for. Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre rent praktisk.

Meld dig ledig på jobnet

På allerførste ledighedsdag skal du tilmelde dig dit lokale (kommunale) jobcenter som ledig og aktivt jobsøgende, hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse og dagpengeberettiget.

Du skal oprette dig som bruger på Jobnet for at melde dig ledig.

Du kan tilmelde dig på jobnet.dk eller via din arbejdsløshedskasse, hvis din A-kasse tilbyder denne service.

Husk at udskrive en kvittering, da du kun er berettiget til dagpenge fra den dag, du tilmelder dig. For at kunne få dagpenge, så skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere om rådighed og reglerne for modtagelse af dagpenge på jobnet.dk og akademikernes.dk.

Akademikernes A-Kasse

DDD anbefaler medlemskab af Akademikernes A-Kasse, men uanset hvilken A-kasse, du er medlem af, er reglerne og den tilknyttede lovgivning helt den samme. Både rådighedsvurdering og udbetaling af dagpenge foregår via A-kassen.

Se de udførlige oplysninger herom på Jobcentrets- eller Akademikernes hjemmesider. Husk ved telefonisk kontakt og rådgivning at notere dato og navnet på den person, du taler med.

Det tilrådes at holde sig godt orienteret om lovgivningen og reglerne på beskæftigelsesområdet, da regler og lovgivning konstant ændres - se nogle nyttige links i boksen.

Hvis du ikke er medlem af en A-kasse og ikke er dagpengeberettiget, er eneste anden udvej kontanthjælp via kommunen. Her skal du være opmærksom på, at hvis du har en samlever, har samleveren forsørgelsespligt. Endvidere skal alle værdier såsom bil, andelslejlighed mv. "spises" op, inden du kan modtage kontanthjælp.

Introduktionsstillinger til ledige akademikere

Finansministeriet og Akademikerne har indgået en aftale om introduktionsstillinger til akademikere. Aftalen henvender sig til ledige akademikere, som har været uden beskæftigelse i et år. Hensigten er at give ledige akademikere, herunder dimittender, mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet i en stilling, som kombinerer beskæftigelse og uddannelse.

Læs mere om Introduktionsstillinger til akademikere her

DDD Lønsikring

Har du tilmeldt dig DDDs Lønsikringsordning (ekstra forsikring i tilfælde af ledighed), udbetales denne forsikring efter samme regler om rådighed som dagpenge og alt efter hvilken dækning, du har betalt for. Tjek din police eller kontakt Topdanmarks Hotline på 44 74 35 50.

Læs mere om DDDs Lønsikring 

Hjælp til ansøgninger og CV

Hvis du ikke kommer til samtale på din ansøgning/CV, så indsend kopi af annonce, kopi af ansøgning og CV til karrierekonsulent Hanne Jensen i sekretariatet samt telefonnummer og oplysning om, hvornår du bedst træffes.

Indsend i god tid inden ansøgningsfrist, da du normalt vil få en tilbagemelding i løbet af en uge, og du skal jo også afsætte lidt tid til eventuel tilretning af ansøgningen.

Læs mere om DDDs tilbud på karriere- og kompetenceområdet 

Netværk for ledige

Som medlem af DDD kan du deltage i Netværk for ledige. I netværket arbejdes der bl.a. på at skabe kontakt til arbejdsgivere og virksomheder, samt andre initiativer, der kan give input til medlemmernes jobsøgning.

Netværket hviler i øjeblikket. Er du ledig og interesseret i et aktivt netværk, så kontakt Hanne Jensen eller Cathrine Norup

Reduceret kontingent

Hvis du er ledig, kan du få bevilliget en kontingentrabat, hvis du kan dokumentere at være ledig på arbejdsmarkedet. (I henhold til DDD vedtægternes § 5 skal medlemmet dokumentere at deres indtægt ikke overstiger højeste dagpengesats). Du skal sende en ansøgning til ddd@ddd.dk.

Nyttige links

www.aes.dk (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
www.penst.dk (Pensionsstyrelsen)
www.retsinformation.dk
www.jobcenter.dk 
www.akademikernes.dk 
www.bm.dk (Beskæftigelsesministeriet)  
www.star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)  

Du kan se en aktuel dagpengesats på www.akademikernes.dk.