Gå til sidens indhold

Opsigelse

Hvad kan ADO gøre for dig i forbindelse med en opsigelse?

  • ADO har ikke retten til at forhindre en afskedigelse, men vi kan sikre, at afskedigelsen sker efter reglerne.
  • ADO kan hjælpe med at finde ud af, om afskedigelsen er rimeligt begrundet ud fra virksomhedens forhold, hvorvidt opsigelsesvarslet er korrekt, og om du eventuelt har krav på en fratrædelsesgodtgørelse.
  • ADO kan sparre med dig om opsigelsen, og - hvis du ønsker det - på dine vegne skrive høringsbreve i forbindelse med opsigelsen (høringer knytter sig til ansættelse i det offentlige).
  • Når du bliver opsagt, kan ADO hjælpe med at aftale nogle vilkår for fratrædelsen.

Mange sager løses via telefon og mail, men afskedigelsessager kan i nogle tilfælde også løses ved, at ADOs konsulent kommer ud på arbejdspladsen og forhandler afskedigelsen og vilkårene herfor med arbejdsgiveren.

I menuen til venstre kan du finde de fleste af de oplysninger, du får brug for, hvis din ansættelse skal ophøre.

Hvis du kommer i en situation, hvor din arbejdsgiver ønsker at afskedige dig, er det en god ide at kontakte ADOs sekretariat straks på tlf. 3871 0888.

Pjece om opsigelse

DDD har udarbejdet pjece, hvor du kan læse om, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med en opsigelse.

"Sagt op - Hvad kan jeg gøre - Og hvad skal jeg gøre"