Gå til sidens indhold

Barsel

Som selvstændig erhvervsdrivende vil du under barsel eller adoption kunne modtage dagpenge fra kommunen.

Det er en betingelse for at få ret til dagpenge, at du inden for de seneste 12 måneder har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang (mindst 18,5 time ugentligt) i mindst seks måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden.

Læs mere om barselsudligning