Gå til sidens indhold

Velkommen til Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed beskæftiger sig med dyrs sundhed, sygdom og velfærd i bred forstand og med zoonoser.

Interessen rækker fra dyrets fødsel til middagsbordet – i både nationalt og globalt perspektiv.

Faggruppen arbejder aktivt for god dyrevelfærd i hele dyrets liv. Også under transport og slagtning.

Faglighed og viden skal sikre optimal håndtering af fødevarer i forhold til mennesker. Og den skal sikre kvalitet og hygiejne for animalske biprodukter og eksternt miljø i forhold til dyr og mennesker.

Følg Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed på Facebook

 • Læs mere om Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

  Hvad er faggruppens formål? 

  Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd beskæftiger sig dyrs sundhed, sygdom og velfærd i bred forstand og med zoonoser. Interessen rækker fra dyrets fødsel til middagsbordet – i både nationalt og globalt perspektiv.

  Vi arbejder aktivt for god dyrevelfærd i hele dyrets liv. Også under transport og slagtning. Vores faglighed og viden skal sikre optimal håndtering af fødevarer i forhold til mennesker. Og den skal sikre kvalitet og hygiejne for animalske biprodukter og eksternt miljø i forhold til dyr og mennesker.

  Hvad arbejder vi for?

  Vores faglige kompetencer skal hindre, at mennesker bliver syge af at spise animalske produkter eller af at arbejde med og leve sammen med dyr.

  Vi arbejder for, at dyr er sunde og har høj produktivitet og velfærd sådan, at vi kan være deres liv bekendt. Vi arbejder også for fødevaresikkerhed. Begge dele bidrager til succes for eksporten af danske produkter.

  Hvilken rolle spiller faggruppen for det faglige og fagpolitiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening?

  Vi bestræber os på at påvirke lovgivningen både i Danmark og EU. Vi deltager i debatten og kommer med vores input bl.a. gennem medlemskab af UEVH og EASVO, der er underafdelingerne af den europæiske dyrlægeforening for hygiejnikere og embedsdyrlæger. Vi giver høringssvar på national lovgivning og de retningslinjer, som verdensorganisationen for dyresundhed OIE udstikker. Og vi rejser de debatter, der er nødvendige for, at vi som samfund kan have et højt niveau af dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

  Hvorfor skal jeg være medlem af faggruppen?

  Vi tilbyder et stærkt fagligt netværk af dyrlæger, der arbejder inden for sundhed og velfærd på samfundsniveau. 

  Vi sætter fokus på udfordringer for fremtidens dyre- og fødevareproduktion på forskellige platforme - eksempelvis Facebook, LinkedIn og medlemsarrangementer. 

  Vi sætter dyrlægens kompetencer i en globaliseret verden i centrum, hvor mennesker, dyr, produkter og sygdomme flytter sig på tværs af landegrænser.

Bestyrelsen for Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

Formand Bente Østergaard Nielsen
E-mail: bente@fanonet.dk

Ansat: Freelance auditor hos Bureau Veritas, Fredericia

Anna-Marie Niemann Christensen
(Næstformand)
E-mail: anc@dr-dyr.dk

Ansat: Fødevarestyrelsen, Fødevareregion Sønderjylland  

Bente Pedersen
E-mail: bpe@fvst.dk

Ansat: Fødevarestyrelsen, FødevareSjælland/Fyn

Suppleanter: 
Karen Charlotte B. Østergård (1. suppleant)
Mette Rørbæk Gantzhorn (2. suppleant)