Gå til sidens indhold

Velkommen til Faggruppe Familiedyr

Faggruppe Familiedyr varetager de smådyrspraktiserende dyrlægers faglige interesser, nationalt og internationalt.

Velkomstfolder FF
 • Læs mere om Faggruppe Familiedyr


  Hvad er faggruppens formål? 

  Faggruppe Familiedyr varetager de smådyrspraktiserende dyrlægers faglige interesser, nationalt og internationalt.

  Hvad kendetegner medlemmerne i faggruppen?
  Medlemmerne af faggruppen er dyrlæger med stor interesse for faglig udvikling indenfor arbejdet med familiedyr.

  Hvilken rolle spiller faggruppen for det faglige og fagpolitiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening? 
  Faggruppen arbejder aktivt for at sikre en høj faglighed, kvalitet og troværdighed, samt at udbrede viden omkring familiedyrs positive socioøkonomiske effekt.

  Hvorfor skal jeg være medlem af faggruppen? 
  Som medlem får man faglig opdatering, varetagelse af ens faglige interesser, et stærkt fagligt netværk, efteruddannelse samt indflydelse på den fagpolitiske udvikling indenfor interessefællesskabet.

 • Mission og vision
  FF er en organisation, der varetager interesser for danske dyrlæger beskæftiget med familiedyr. Nationalt såvel som internationalt.

  Vision
  Danske dyrlæger beskæftiget med familiedyr skal have høj faglighed, kvalitet og troværdighed som fremherskende værdier.

  FF skal som ambassadør for sine medlemmer agere proaktivt for at opnå bred samfundsmæssig anerkendelse og gennemslagskraft. 

  Medlemskab af FF ønskes opfattet som et kvalitetsstempel. 

  FF skal være kendetegnet ved følgende værdier:
  • Proaktivitet
  • Gennemslagskraft
  • Faglighed
  • Troværdighed
  • Fællesskab
  • Internationalt samarbejde
  • Samfundssocialt ansvar   
  • Synlighed.

  Mission
  Familiedyr har en stor positivt indflydelse på mange menneskers livskvalitet. De højner vores livsværdi og gavner vores sundhed. Familiedyr har positiv samfundsmæssig værdi. FF ønsker at udbrede kendskabet til dette.

  FF vil gennem velfungerende nationalt og internationalt netværk sikre faglig kommunikation til medlemmer, klienter og interessenter.

  FF vil tilbyde efteruddannelse på internationalt niveau til dyrlæger beskæftiget med familiedyr.  

  FF arbejder for at optimere kvalitet og troværdighed. Som et naturligt led i dette arbejde udbydes en ekstern certificeringsordning af familiedyrsklinikker og -hospitaler.

  FF vil nøje følge samfundsmæssige strømninger med henblik på at være på forkant med udviklingen.

  FF vil aktivt deltage i diskussioner om etik og faglighed.

  Februar 2017

 • Holdningspapirer
 • Referater fra medlemsmøder

  Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, medlemsmøder mv. findes under netværksfora for Faggruppe Familiedyr - delte dokumenter.

  Bemærk - du skal være logget ind for at kunne se dem.

  Klik for at komme til delte dokumenter for FF

  Klik her for at komme til referater fra generalforsamlinger i FF

   Klik her for at komme til referater fra medlemsmøder i FF

   Klik her for at komme til referater fra bestyrelsesmøder i FF

   

 • Verdenskongressen 2017

Bestyrelsen for Faggruppe Familiedyr

Formand Hanne Knude Palshof
Arbejde: 6612 1277
E-mail:hanne.palshof@gmail.com
Skibhus Dyreklinik ApS
Valgt i 2017. På valg igen GF 2019

Niels Filtenborg-Barnkob
Arbejde: 7025 4060
E-mail: dyreklinikken4130@me.com 
Dyreklinikken Viby-Sjælland
Valgt i 2013. På valg igen GF 2018 

Helle Elkjær Johansen
FECAVA ansvarlig
Arbejde: 7561 1444
E-mail: helle.johansen@gmail.com
Bygholm Dyrehospital
Valgt i 2012. På valg igen GF 2019

Frederik Meyland-Smith 
Arbejde: 4491 9077
E-mail: meyl@nd-smith.dk
AniCura Københavns Dyrehospital
Valgt i 2014. På valg igen GF 2018

Asger von Wenck 
Arbejde: 3533 2930
E-mail: awe@sund.ku.dk 
Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, KU SUND 
Valgt i 2015. På valg igen GF 2018

1. suppleant
Christine Fossing
2. suppleant
Mette Louise Halck

En oversigt over bestyrelsens øvrige medlemmer fås i udvalgsfortegnelsen (klik og opret login)