Gå til sidens indhold

Hundeloven

Få overblik over Hundelovens forbudsordning og definition af skambid.

COLOURBOX569135

Hundelovens forbudsordning forbyder besiddelse og avl af nedenstående 13 hunderacer og krydsninger, hvori en eller flere af de 13 racer indgår:

 1. Pitbull terrier
 2. Tosa inu
 3. Amerikansk staffordshire terrier
 4. Fila brasileiro
 5. Dogo argentino
 6. Amerikansk bulldog
 7. Boerboel
 8. Kangal
 9. Centralasiatisk ovtcharka
 10. Kaukasisk ovtcharka
 11. Sydrussisk ovtcharka
 12. Tornjak
 13. Sarplaninac.

Forbuddet trådte i kraft den 1. juli 2010 (Pitbull terrier og Tosa inu har dog været forbudt siden 1991). Reglerne om forbudsordningen findes i Hundelovens §§ 1 a og 1 b.

 • Vejledning om hundelovens forbudsordning

  Vejledningen pålægger ikke dyrlæger at anmelde overtrædelser.

  Det vil dog være i overensstemmelse med etisk kodeks at oplyse sin klient om gældende lovgivning og henvise til vejledningen.

  Læs vejledningen på Retsinformation.dk

  FF og Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi (DSKVE) har i fællesskab udarbejdet et skema, dyrlæger kan bruge til at registrere bidsår. Du kan hente det her:

  Skema til registrering af skambid

   

 • Definition på skambid

  Et skambid er defineret ved følgende:

  • Flere dybe, punktformede sår, der når dybt ned i underhuden eller penetrerer ned i muskulatur; det skal tydeligt fremgå, at der er tale om flere bid, og at det er foregået med nogen voldsomhed, eller
  • udrivning (dyb flænge) i underhud/muskulatur (altså ikke kun i huden/skindet), eller
  • bidlæsioner, der medfører tab af væv (bortset fra ubetydelige skader på hundeører), eller
  • bidlæsioner, der medfører døden, herunder situationer, hvor en hund rusker en anden hund til døde, uden at biddet i sig selv har givet anledning til skader af en karakter som beskrevet i de foregående tre punkter.​​