Gå til sidens indhold

Velkommen til Faggruppe Svin

Faggruppe Svin har fokus på faglige og fagpolitiske emner inden for svineområdet. Faggruppens arbejde skal skabe værdi for Faggruppens medlemmer, uafhængigt om man arbejder som praktiserende dyrlæge eller fx i landbrugserhvervet og i medicinalindustrien.

Faggruppe Svin har fokus på faglige og fagpolitiske emner inden for svineområdet.

Faggruppens arbejde skal skabe værdi for Faggruppens medlemmer, uafhængigt om man arbejder som praktiserende dyrlæge eller fx i landbrugserhvervet og i medicinalindustrien.

 • Læs mere om Faggruppe Svin

  Vores mission er at skabe arbejdsglæde for vores medlemmer og give arbejdet som dyrlæge på svineområdet et godt image.    

  Faggruppe Svin arbejder med faglige og fagpolitiske emner inden for svineområdet. Et eksempel er veterinærforliget, som danner den politiske ramme for svinepraktiserende dyrlægers hverdag. Et andet eksempel er bestyrelsens arbejde for velfærd i svineproduktion – fx gennem sygdomssaneringer og lavere dødelighed blandt pattegrise. 

  Desuden arrangerer faggruppen kurser for medlemmerne, som både kan have fagpolitisk og faglig karakter. Faggruppens arbejde sker i samarbejde med de andre faggrupper i DDD, hovedbestyrelsen for DDD samt Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Ansatte Dyrlægers Organisation.

  Vores medlemmer er både praktiserende svinedyrlæger og dyrlæger beskæftiget inden for andre områder – fx ansatte i landbrugserhvervet og i medicinalindustrien. Alle, der arbejder med svin, kan have glæde af at være medlem af Faggruppe Svin. 

  Visioner 

  Vi arbejder løbende for at varetage vores medlemmers faglige og økonomiske interesser, ligesom vi arbejder for bedre sundhed og velfærd for grisene i svineproduktionen. Faggruppens visioner er:

  • At medvirke til en positiv politisk og videnskabelig udvikling inden for svineområdet til gavn for både dyr og mennesker.
  • At skabe arbejdsglæde for dyrlæger beskæftiget inden for svineområdet.
  • At opretholde eksisterende job og arbejde for nye jobmuligheder for dyrlæger inden for svineområdet.
  • At skabe muligheder for, at medlemmerne kontinuerligt udvikler sig og opretholder et højt fagligt niveau.

  Bestyrelsesarbejdet 

  Bestyrelsen for Faggruppe Svin vælges på den årlige generalforsamling af medlemmerne. Bestyrelsen mødes ca. seks gange om året og har løbende kontakt via mail og telefon.

  Bestyrelsen har fast følgende arbejdsopgaver: 

  • I samarbejde med DDDs hovedbestyrelse at påvirke politiske initiativer inden for svineområdet.
  • Svare på politiske høringer.
  • Udarbejde politikpapirer.
  • Arrangere faglige indlæg ved Dyrlægernes Årsmøde.
  • Arrangere og afholde generalforsamling.
  • Følge med i den internationale udvikling inden for svineområdet – fx gennem DDDs arbejde i den internationale dyrlægeorganisation for praktiserende dyrlæger UEVP 
  • Kontakt til dyrlægestuderende ved deltagelse i fx "snart kandidat dag" og aftagerpanelet i forbindelse med kvote 2-ansøgninger.

  Desuden holder bestyrelsen møder med andre interessenter – typisk folketingspolitikere, landbrugserhvervet, Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen. Da det er et område med stor offentlig bevågenhed, løber det op i 20-30 møder årligt. Det er primært formanden for Faggruppe Svin, der deltager i de eksterne møder. 

  Derudover kommer der løbende forskellige ad hoc-opgaver til bestyrelsen. En stor del af disse er at komme med faglige input til politiske initiativer.

  Kontakten til medlemmerne er vigtig

  Det er vigtigt for bestyrelsen at være på linje med medlemmerne. Derfor er medlemmerne altid velkomne til at kontakte bestyrelsen. For at styrke debatten mellem medlemmerne findes der både et netværksforum på DDDs hjemmeside og en facebookgruppe for medlemmer af Faggruppe Svin.

Bestyrelsen for Faggruppe Svin

Formand Ken Steen Pedersen
Telefon: 3630 9604
E-mail: ken@oevet.dk

En oversigt over bestyrelsens øvrige medlemmer fås i udvalgsfortegnelsen
(klik og tast login)