Gå til sidens indhold

Skab retning på din efteruddannelse

Dyrlæger er en faggruppe, som har lang tradition for og meget fokus på at efteruddanne sig. Udbuddet af efteruddannelsestilbud for dyrlæger er stort og varieret.

Men hvordan tilrettelægger du din efteruddannelse, så den bedst muligt understøtter det, du gerne vil opnå?

Der findes ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål. Det vil altid være individuelt for den enkelte og afhængig af, hvor man er i sit liv, og hvor meget tid og lyst man har mulighed for at forpligtige sig på. Til gengæld er der masser af muligheder for læring og kompetenceudvikling.    

Sæt retning på, hvor du vil hen

Uanset hvilken form for efteruddannelse du overvejer at gå i gang med, er det nyttigt at prøve at sætte retning på, hvilken efteruddannelse du skal vælge.

På den korte bane handler det fx om, at du oplever, at du mangler nogle færdigheder og kompetencer i forhold til at kunne løse dine opgaver på en tilstrækkelig kompetent måde.

Det kan også handle om, at du gerne vil have et bedre fagligt overblik eller ønsker at dygtiggøre dig inden for et særligt område. Det kan eksempelvis være, at du har fået ansvaret for at lede et projekt og oplever, at det er svært at styre projektet, få projektdeltagerne til at arbejde i samme retning og levere de resultater, som er aftalt, og nå de mål, der er blevet sat. Her vil nogle kurser eller et uddannelsesforløb i projektledelse være en oplagt valg af efteruddannelse.

Din efteruddannelse bør altid planlægges sammen med din arbejdsplads/din leder – det foregår typisk i forbindelse med den årlige MUS.

Overvej og sæt pejling på, hvorfor du vælger at efteruddanne dig inden for et givent område. Det vil kunne gøre det lettere for dig at vælge det rigtige efteruddannelsestilbud.

Optimer dit udbytte 

Du vil også øge dit læringsudbytte, hvis du, inden du går i gang med efteruddannelsen, formulerer nogle klare mål for, hvad du gerne vil opnå ved din efteruddannelse, og hvordan du ønsker at ændre din praksis efter uddannelsesforløbet.

Hvis du har formuleret dette, vil du også bedre kunne evaluere dit udbytte af efteruddannelsen og sætte retning på, hvor du eventuelt har behov for yderligere efteruddannelse.

På den længere bane bør du i det omfang, det er muligt, tilrettelægge din efteruddannelse, så den understøtter dine egne langsigtede karriereønsker.

 

Har du brug for rådgivning og sparring omkring dine karriereudviklings- og efteruddannelsesmuligheder, er du altid velkommen til at kontakte Gert Aagaard van Hauen i DDDs sekretariatet.