Gå til sidens indhold

Fagdyrlæge

Fagdyrlægeuddannelsen er et længerevarende efteruddannelsesforløb

Den Danske Dyrlægeforening udbyder fagdyrlægeuddannelser inden for områderne smådyr, heste, kvæg og svin.

Fagdyrlægeuddannelsen er et sammenhængende 2-årigt uddannelsesforløb, der giver kursisterne bredt anerkendte kompetencer og stærke faglige netværk. 

Læringen foregår på et højt fagligt niveau i samspil med forskere og fagfolk og med fokus på at gøre læringen anvendelig til problemløsning og udvikling i praksis. 

Undervisningen er tilrettelagt som kursussamlinger med ekspertindlæg, diskussioner og hands-on samt projektorienteret læring, der foregår som selvstændigt arbejde mellem kursussamlingerne.

Efter afsluttet uddannelse, hvor en hovedopgave eller anden dokumentation for opnåelse af uddannelsesformålet afleveres, kan kursisten opnå godkendelse som fagdyrlæge.

Fagdyrlægeuddannelserne annonceres i Dansk Veterinærtidsskrift og her på hjemmesiden.

Optagelse kræver mindst 3 års erfaring på det pågældende område: Der optages 16-20 på hvert uddannelsesforløb, og ved overtegning optages der efter faldende anciennitet.

Formålet med fagdyrlægeuddannelserne er:

  • At sikre fagdyrlægen en fastlagt efteruddannelse til opnåelse af et højt niveau på det pågældende område.
  • At sætte fagdyrlægen i stand til at tilegne sig og vurdere viden fra forsknings- og udviklingsarbejde på det pågældende område.
  • At sætte fagdyrlægen i stand til at deltage i planlægnings- og udviklingsopgaver på det pågældende område.
  • At sætte fagdyrlægen i stand til at formidle ny viden og kunnen på det pågældende område skriftligt og mundligt.

Aktuelle uddannelsesforløb

Der udbydes i øjeblikket uddannelsesforløb for fagdyrlæger vedrørende kvægproduktion og kvægsygdomme  og for svineproduktion og sygdomme hos svin.

Fagdyrlægeuddannelsen på smådyrsområdet er i masteruddannelse i klinisk familiedyrsvidenskab (Companion Animal Clinical Science), som udbydes af KU SUND og DDD i samarbejde. Læs mere ved at klikke her

Der udbydes pt. ikke nogen fagdyrlægeuddannelse vedrørende sygdomme hos heste og for svineproduktion og sygdomme hos svin.

Yderligere oplysninger kan fås hos Gert Aagaard van Hauen

Mere om fagdyrlægeuddannelsen

Generel rammebeskrivelse for fagdyrlægeuddannelserne

Engelske fagdyrlægebetegnelser
DVM, Certificate in Equine Diseases
DVM, Certificate in Companion Animal Diseases
DVM, Certificate in Swine Health Management
DVM, Certificate in Herd Health Management

Fagdyrlægeuddannelsen kan på engelsk benævnes: "The Danish Veterinary Association's (DVA’s) two-year certification programme in ...."

The Danish Veterinary Association's two-year certification programme in Companion Animal Diseases