Gå til sidens indhold

Regodkendelse som fagdyrlæge

Fagdyrlægegodkendelser gælder for en 5-årig periode. Dette gælder både ved førstegangsgodkendelse og ved fornyelse af godkendelsen.

DDD-Kursus udsender ca. 4 mdr. før udløbet af en godkendelsesperiode besked til de pågældende fagdyrlæger om, at det er tid til at søge om regodkendelse. Der oplyses om ansøgningsfrister, og hvilke elementer der danner grundlag for bedømmelsen.

Du kan læse mere om reglerne for fornyet godkendelse i beskrivelserne i boksen. Her finder du også de særlige skemaer, som skal benyttes ved ansøgning om regodkendelse. 

Det anbefales at foretage en løbende registrering af de relevante veterinærfaglige aktiviteter i disse skemaer.

Har du yderligere spørgsmål om regodkendelse, er du velkommen til at kontakte Gert Aagaard van Hauen eller Anita Christensen i sekretariatet.