Gå til sidens indhold

Find efteruddannelse

Vi har samlet en række links til relevante udbydere af efter- og videreuddannelse for dyrlæger. DDD garanterer ikke for kvalitet og indhold i kurserne, men hører gerne om dine erfaringer.

hello-i-m-nik-281498-unsplash.jpg

Aalborg Universitet
Udbyder masteruddannelser, diplomuddannelser, ”heltid på deltid”, kurser under tompladsordningen samt fagspecifikke kurser inden for fx bioteknologi, IT, læreprocesser, HD, humaniora og jura.

Aarhus Universitet
Udbyder enkeltfag, sidefag, bachelor-, master- og diplomuddannelser tilrettelagt som fjern-, aften- eller weekendundervisning inden for fx forvaltningsret, EU-ret, sprog, retorik, bioetik, it og ledelse.

ATRIUM
Kursusorganisation, der udbyder kurser inden for life science.

Better Training for Safer Food – BTSF-kurser
BTSF-kurserne er et initiativ fra EU Kommissionen og sigter på at organisere en fælles EU-uddannelsesstrategi inden for fødevarelovgivning, foderstoflovgivning, dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelser, samt plantesundhedsbestemmelser. Kurserne er forbeholdt embedsmænd involveret i fødevare-og fodersikkerhedsinspektion i udvalgte lande, men der stilles fripladser til rådighed for andre, hvis Kommissionen anser det for hensigtsmæssigt. Disse deltagere skal selv dække omkostningerne ved deres deltagelse (transport, hotel, forplejning osv.).

Campus
Campus er statens fælles læringsløsning, der skal gøre kompetenceudvikling i staten mere effektiv målrettet og strategisk. Campus giver adgang til et fælles katalog af digitale, interaktive e-læringskurser målrettet medarbejdere i staten. Læringsenheden i Moderniseringsstyrelsen står for at tilvejebringe disse i samarbejde med professionelle e-læringsfirmaer og statslige såvel som private fageksperter.

Center for offentlig kompetenceudvikling (COK)Landsdækkende center for offentlig kompetenceudvikling og efteruddannelse indenfor hele det offentlige område. 

Copenhagen Business School
HD, masters og individuelle kurser plus internationale kurser inden for fortrinsvist økonomi og ledelse.

Kurser fra CUBIS bibliotekerne
Tilbyder kurser og workshops i brug af biblioteket, i litteratursøgning samt i referencehåndtering.

DM Efteruddannelse
Udbyder kurser målrettet til de udfordringer, du møder som højtuddannet i dit arbejdsliv specielt med fokus på ledelse, projektledelse, personlig udvikling, kommunikation og sprog. Kurserne er åbne for alle, og medlemmer af DDD kan deltage til medlemspris. Du skal blot angive i tilmeldingen, at du er medlem af DDD.

DDD Kursus 
DDD Kursus udbyder kurser indenfor det veterinære fagområde.

DHI
Udbyder kurser inden for fødevarer og lovgivning, toksikologi og life science, industri og miljø samt  kemikalier og lovgivning.

DJØF Efteruddannelse 
Udbyder kurser inden for ledelse, jura, kommunikation, forhandling, økonomi, coaching samt personlig og organisatorisk udvikling.

DTU – Danmarks Tekniske Universitet 
Udbyder åbne kurser, masteruddannelser og korte kurser.

Evidensia Academy
Evidensia Academy tilbyder efteruddannelse til alle faggrupper inden for veterinærmedicinen. Langt de fleste af uddannelsesprogrammerne er åbne for alle. Der tilbydes både korte kurser på 2-3 dage og længere efteruddannelsesprogrammer, der ender med en eksamen. Alle kurser og efteruddannelsesprogrammer er praktisk orienteret i forhold til deltagernes arbejde på klinikkerne.

Finduddannelse.dk
Finduddannelse.dk er en gratis søgeportal, der har samlet en stor del af det danske marked for efter- og videreuddannelse.

FORCE Technology
Udbyder blandt andet kurser inden for audit, fødevaresikkerhed og kvalitetsledelse.

KU
Udbyder efter- og videreuddannelser både som masteuddannelser og som korte kurser indenfor en bred vifte af fagområder. Se også nedenfor.

KU – Afdeling for eksperimentel Medicin
Udbyder kurser inden for toksikologi og forsøgsdyrsområdet.

KU SCIENCE
Udbyder en række masteruddannelser, enkeltfag og ph.d-kurser, fx master i fødevarekvalitet og –sikkerhed.

KU SUND
Udbyder en række masteruddannelser, fx masteruddannelse i klinisk familiedyrsvidenskab, Master of Veterinary Public Health og Master of Laboratory Animal Science.

LabVet Europe
LabVet Europe, der er et online uddannelsesforløb for dyrlæger, der arbejder med forsøgsdyr. 

Nordiske kurser
Kurser, der udbydes af de nordiske veterinærforeninger:

Pharmakon
Efteruddannelse af farmaceuter og andre akademikere inden for lægemiddelområdet.

Professionshøjskolen Metropol
Udbyder diplom- og masteruddannelser og korte kurser blandt andet inden for offentlig forvaltning og administration.

RUC – Roskilde Universitetscenter
Udbyder master- og diplomuddannelse og fagspecifikke kurser.

SEGES Akademi
SEGES Akademi er Dansk Landbrugsrådgivnings fælles uddannelsescenter med fysisk adresse på Videncentret for Landbrug i Skejby. Udbyder kurser, temadage, konferencer og netværk inden for fx ledelse, økonomi, personlig udvikling, rådgivning, kvægproduktion og svineproduktion.

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)
Kurser og rådgivning til ansatte i staten inden for strategisk kompetenceudvikling, læringsmiljøer, medarbejderudviklingssamtaler, brug af uddannelsesmuligheder, udvikling og forandring på arbejdspladsen.

Syddansk Universitet
Udbyder enkeltfagsuddannelser, diplom- og masteruddannelser og uddannelser på deltid. F.eks. inden for Ledelse og organisation, Kommunikation og medier og Økonomi, HD og jura.

TACK International i Danmark
Udbyder kurser inden for salg, ledelse og personlig udvikling. Som medlem af DDD får du 20 % rabat på alle åbne kurser.

Teknologisk Institut
Udbyder kurser, konferencer og e-læring blandt andet inden for kvalitet, fødevarer, miljø, dyrevelfærd, kalibrering og måleteknik, ledelse, projektledelse, personlig udvikling, kommunikation, salg, marketing.

UddannelsesGuiden fra Undervisningsministeriet
Søgeportal for efter- og videreuddannelse på alle niveauer.

VetPD
VetPD tilbyder praktisk orienterede kurser, der kombinerer forelæsninger med praktisk undervisning i mindre grupper. Kurserne dækker alle aspekter af veterinærmedicin med fokus på heste, fugle og eksotiske dyr, familedyr og produktionsdyr.

VeterinærBranchens KompetenceCenter (E-Vet)
Udbyder af efter- og videreuddannelse for dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Kurser med høj faglighed krydret med cases og masser af praktiske øvelser.