Gå til sidens indhold

Projektledelse for dyrlæger

Den Danske Dyrlægeforening samarbejder med Promentum, som er en anerkendt udbyder af projektlederuddannelser. Dette betyder, at du som medlem af DDD får rabat på deltagelse i Promentums uddannelser inden for projektledelse og -implementering.

Projektlederuddannelsen

Kursusforløbet varer i alt 12 dage + eksamensdag og 1/2 dag til feedback.

Uddannelsen giver dig et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Projektlederuddannelsen har fokus på at give dig værktøjerne til at skabe den ønskede effekt med dine projekter.

Efter uddannelsen vil du kunne udvikle og drive større komplekse projekter og være klædt på til at håndtere projektets interne og eksterne interessenter.

Du vil kunne forstå de særlige udfordringer, der kendetegner arbejdet med projektledelse. Og du vil kende dine egne styrker og svagheder i relation til din rolle som projektleder.

Næste kursusstart er den 20. marts i Aarhus og 22. maj i København.

Implementeringsuddannelsen

4 x 2-dages moduler. Der er 6-8 uger mellem hvert modul. Hvert modul følges op af en sparringsseance med din underviser samt refleksion med 2-3 andre på uddannelsen, hvor der er fokus på at få omsat den nye viden til din hverdag. Og du arbejder med dit eget forandringsprojekt undervejs.

Kursusforløbet er for dig, der allerede er ansvarlig for større forandringsprojekter eller som netop står over for at skulle begynde dit første større forandringsprojekt og ønsker at videreudvikle og styrke dine personlige forandringsledelses- og implementeringskompetencer.

Næste kursusstart er september 2019 i København og i Århus.

Det personlige projektlederskab

Uddannelsesforløbet består af 2 moduler á 2 dage, hjemmeopgaver samt en opfølgende sparringssamtale ca. 2-3 måneder efter uddannelsens afslutning.

Du får et intensivt og fokuseret uddannelsesforløb, hvor du fordyber dig i dit personlige projektlederskab og øger din psykologiske indsigt i ledelsen af mennesker. Du styrker forståelsen af dig selv som leder, din projektgruppe, dine vigtige samarbejdsrelationer og den kontekst, du indgår i, og træner dine kompetencer i at lede og udvikle relationer, grupper, projektdeltagere og processer. Du styrker også din evne til at løse vanskelige samarbejdsrelationer og forhandlingssituationer.

Næste kursusstart er 1-2. april 2019 i Rungsted

Ring til Tina Holm og få oplyst din særpris som medlem. Husk at angive dit medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening, når du tilmelder dig.