Gå til sidens indhold

Karriere i EU

Vil du gøre karriere i EU?

mennesker_unsplash.jpg

Danske dyrlægers biologiske og veterinærmedicinske profil favner bredt - og der er gode muligheder for at gøre karriere på det internationale arbejdsmarked.

EUs rekrutteringskontor European Personnel Selection Office giver en oversigt over alle aktuelle stillingsopslag. Her kan du desuden orientere sig om "concours" eller "competition", der er de officielle adgangsprøver, der skal bestås, for at man kan hverves til sin første stilling i Kommissionen.

Concours
En concour dækker kendskab til EU-institutioner, EU systemets opbygning, relevant EU-lovgivning (ret omfattende indenfor veterinær- og fødevareområdet), sprog (foruden eget modersmål bør man være næsten flydende i 2 sprog), logisk tænkning, fagligt kendskab (multiple choice), sagsbehandling (forskellige typer) samt 1-2 interviews.
 
Hvis du succesfuldt klarer alle prøver (beståelsesprocent ca. 5-10), vil du blive placeret på en kandidatliste, hvorfra du kan blive udvalgt. Det kan godt betale sig uopfordret at kontakte en institution, som man er interesseret i at arbejde for, men først efter man er kommet på kandidatlisten.

Efter den første stilling kan du senere (efter minimum 3 år) begynde at søge nye stillinger indenfor EU-systemet.

I Kommissionen er der to typer af stillinger - faste tjenestemandsstillinger eller tidsbegrænsede kontraktstillinger (4 år + eventuelt 2 års forlængelse). Generelt er det vigtigt, at man på forhånd har den nødvendige faglige baggrund dvs.:

 • Minimum 3 års relevant ansættelse
 • Gerne en supplerende master eller ph.d.
 • Relevante ansættelser - fx Fødevarestyrelsen, laboratorieansættelse på DTU Fødevareinstituttet eller DTU Veterinærinstituttet
 • Eventuel tidligere ansættelse i udlandet (DANIDA, MFS, evt. Grønlands hjemmestyre)
 • Eventuel erfaring fra rådgivningsarbejde for danske virksomheder i udlandet.

Læs også: "Man skal kunne lidt af hvert"  

Mere om jobs i EU

Links til organisationer i EU-systemet, hvor der typisk opslås dyrlægerelevante stillinger:

 • DG (SANCO) i Bruxelles
 • FVO i Irland (The Food and Veterinary Office)
 • DG (AGRI) i Bruxelles – landbrug
 • DG (TRADE) i Bruxelles - handel med tredje lande
 • Joint Research Centre i Belgien, Italien og Holland - forskning i bl.a. fødevareforurening, luft, vand- og jordforurening, genetisk modificerede organismer
 • FVE - Federations of Veterinarians of Europe.