Gå til sidens indhold

Netværk - del viden og erfaringer med andre som dig

Deltagelse i faglige netværk kan være et redskab til at styrke din kompetenceudvikling. Det er erfaringsudveksling, videndeling, læring og sparring på personlige udfordringer. 

Brug dit medlemskab af DDD og deltag i DDDs netværk. Som medlem kan du også deltage i regionalforeningerne. Her mødes dyrlæger lokalt, og fokus er rettet mod såvel det faglige, det organisatoriske som det sociale.

 • Netværk for projektledere
  • Mangler du sparring i dit job som projektleder?
  • Vil du have en mere rummelig "værktøjskasse"?
  • Hvad er andres erfaringer med projekter i krise?

  Som projektleder står du i princippet hver gang med et engangsprodukt, som skal lykkes - og som oftest har du ikke mange lignende projekter at lære af. Det kan derfor være givtigt at lytte til andres erfaringer, så du sammenlagt får større viden om, hvilke faldgruber du bør manøvrere udenom.

  Netværk for Projektledere danner rammen om erfaringsudveksling med projektledelse, arbejdsmetoder og andre forhold omkring projektlederens arbejde. Projektledernetværket henvender sig til medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening og JA.

  Netværket henvender sig til medlemmer, der arbejder eller har joberfaringer med projektledelse. På den måde har du mulighed for at mødes med andre i samme situation og derved styrke din faglige viden og kompetencer som projektleder. Netværkets medlemmer mødes cirka 4 gange om året ved fyraftensmøder, der sætter fokus på aktuelle og inspirerende emner inden for netværkets interessefelt.

  Hvis du er interesseret i at blive medlem af netværket for projektledere, skal du sende en e-mail til sekretariatets netværkskontakt.

 • Dyrlæger i Life Science

  Arbejder du som dyrlæge i den stadigt voksende life science-branche - og savner du et uformelt forum, hvor du kan diskutere dagligdagens udfordringer og få ny inspiration? Så er DDDs Life Science netværk måske noget for dig.

  Netværk tager fat om alle emner inden for netværkets interessefelt og som kan være med til at skabe faglig inspiration og debat. Emnefeltet er bredt og kan være alt fra risikovurdering og lovgivning til nye veterinære sygdomsmodeller for humane sygdomme.

  Målet er, at du får følgende ud af netværket:

  • Du møder kolleger fra branchen
  • Du får faglig sparring
  • Du får ny viden indenfor aktuelle relevante områder
  • Du udvider dit personlige netværk
  • Du får større tilhørsforhold til foreningen
  • Du får inspiration til din karriereudvikling

  Er du interesseret i at deltage i netværket, kan du tilmelde dig ved at sende en e-mail til cn@ddd.dk- oplys venligst navn, fuld adresse og telefonnummer.

 • Netværk for nyuddannede

  Netværket henvender sig til dig, der er næsten er i mål med kandidattitlen, og til dig der lige er dimitteret. Men også hvis du lige har landet dit første job eller er på vej til din første ansættelse.

  Netværket skal både bruges til sparring, gode råd og konkret viden om fælles udfordringer, som kompetenceafklaring, lønforhandlinger, at være ny i en virksomhed, hvordan du bedst pitcher dine ideer til chefen og meget mere. 

  Netværket henvender sig både til medlemmer af Ansatte Dyrlægers Organisation og JA.

  Møderne i netværket bliver annonceret i DDD Arrangementkalender.

  Indholdet af møderne vil i høj grad blive målrettet medlemmerne, og der vil derfor være rig mulighed for selv at påvirke indholdet.

  Hvordan bliver du medlem af netværket?
  Alle, der er medlem af ADO, kan melde sig ind i Netværk for nyuddannede. 

  Er du interesseret i at deltage i netværket, kan du tilmelde dig her - oplys venligst navn, fuld adresse og telefonnummer.

  Du er velkommen til at kontakte netværkskoordinator Hanne Jensen, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om netværket.