Gå til sidens indhold

Juridisk rådgivning

Hvad bør du få i løn? Er du blevet afskediget? Hvad sker der, hvis du bliver syg? Har du brug for råd og vejledning i spørgsmål om job, løn og arbejdsliv, er hjælpen lige ved hånden.

 

I Den Danske Dyrlægeforening kan du få svar på de spørgsmål, der naturligt opstår, når du står i et jobskifte - fx hvad er lønnen, hvor meget kan jeg forlange og hvem forhandler? 

Inden du skriver under på din ansættelseskontrakt, er det en god ide at få den tjekket. Det kan vi hjælpe dig med, hvis du er i tvivl, om dine der i orden. Er aftalen mellem dig og din arbejdsgiver klar og fornuftig, mindskes risikoen for problemer.

Du kan også have brug for hjælp, hvis du er uberettiget opsagt. Og hvad gør du, når du bliver syg eller skal på barsel? 

Det er alt sammen spørgsmål, som du kan få svar på ved at henvende dig til DDD, enten i sekretariatet eller hos den lokale tillidsrepræsentant. Vi hjælper dig med at finde rundt i dine rettigheder og pligter .

Læs mere om vores medlemsfordele.

 • Ansættelsesophør

  I DDD får du hjælp, hvis din arbejdsgiver ønsker at afskedige dig. Hvis du kommer i en sådan situation, er det en god ide at kontakte os.

  DDD har ikke retten til at forhindre en afskedigelse, men vi kan sikre, at afskedigelsen sker efter reglerne. Er afskedigelsen rimeligt begrundet ud fra virksomhedens tarv? Er opsigelsesvarslet korrekt - eller har du måske krav på en fratrædelsesgodtgørelse?

  Herudover kan vi sparre med dig omkring opsigelsen, og hvis du ønsker det, på dine vegne skrive høringsbreve i forbindelse med opsigelsen. Høringer knytter sig til ansættelse i det offentlige. Når du bliver opsagt, kan DDD hjælpe med at aftale nogle vilkår for fratrædelsen.

  Enkle sager løses via telefon og e-mail, men i mange afskedigelsessager kommer DDDs konsulent ud på arbejdspladser og forhandler afskedigelsen og vilkårene herfor med arbejdsgiveren.

  Hvis du selv ønsker at sige op, kan du også kontakte DDDs sekretariat på tlf.nr. 38 71 08 88 - ligeledes hvis du ønsker hjælp til en fratrædelsesaftale.

  Her på hjemmesiden kan du finde svar på det meste, der relaterer sig til situationer, hvor du skal fratræde din stilling.
   
   

 • Arbejdsvilkår

  I DDD får du hjælp til sager, der relaterer sig til din ansættelse. Udover løn, ansættelse og afskedigelse kan der i forbindelse med jobbet opstå en række andre spørgsmål eller problemer, som DDD kan være hjælpe dig med at løse. Din tillidsrepræsentant vil kunne hjælpe dig med rigtigt meget og har også det lokale kendskab til forholdene på netop din arbejdsplads.

  Herudover kan du finde de fleste svar her på DDDs hjemmeside, men du er også velkommen til at ringe til os. De fleste spørgsmål drejer sig om barsel, ferie, feriefridage og lønniveauer. Det kan både være simple spørgsmål om, hvordan regler er, men også sager om manglende betaling, uenighed om placering af ferien mv.

  I hvert tilfælde er DDD behjælpelig med at løse sagen. DDD tager kontakt til arbejdsgiveren og søger at få sagen løst via dialog. Hvis det ikke lykkes, vurderes sagen nøjere, og hvis vi mener, at have retten på vores viden, fører DDD sagen videre – enten via det fagretslige system eller via domstolene.

  Nogle sager føres som fagretslige sager, hvor det handler om at fortolke overenskomstens aftaler. Andre sager knytter sig mere til lovgivningen og tager udgangspunkt i en konkret situation, som et medlem er kommet i. Oftest vil sager dog være løst gennem dialog og forhandling, inden de når så vidt.

  Du finder flere oplysninger om barsel, ferie, feriefridage og lønniveauer her

   

 • Løn, honorarer og satser

  Som medlem af DDD får du hjælp til de årlige lønforhandlinger.

  Hvis du er ansat dyrlæge i klinisk praksis, er området styret af aftalen mellem Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO).

  Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, er det dig selv, der skal forhandle med arbejdsgiveren, men du kan få råd og vejledning i DDD. Her på DDDs hjemmeside kan du finde en lønstatistik, som kan være et godt værktøj. Desuden kan du ringe til sekretariatet, hvor du kan få hjælp og sparring til forhandlingerne.

  For ansatte i det offentlige vil det være tillidsrepræsentanten, der forhandler din løn. Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant, er det DDD der forhandler din løn, men det sker i tæt dialog med dig. I dialog med dig udvikler vi kravene og skaber argumenterne. DDD forhandler med arbejdsgiveren, men der bliver først indgået en aftale, når du har accepteret den.

  Størstedelen af forhandlingerne foregår via e-mail og telefon, men hvis det går i hårdknude, eller der er særlige vanskelige forhandlingsvilkår, så kommer DDDs forhandlingskonsulent ud på arbejdspladsen.

  Du kan finde basisløntabeller, regneark og lønstatistikker her (kræver login).
   

 • Psykisk krisehjælp

  DDD har i samarbejde med Prescriba etableret et kriseberedskab, der sikrer, at medlemmer af foreningen kan få hjælp ved en række særligt alvorlige arbejdsrelaterede trivselsproblemer, fx i forbindelse med mobning og chikane, omstruktureringer og afskedigelse samt stress og udbrændthed.

  Denne garanti for hjælp er udformet som et sikkerhedsnet, der tages i brug, hvis din arbejdsplads ikke har en anden aftale, der dækker dig som ansat i ovenstående tilfælde.

  Hvis du mener, at du har brug for hjælp, kan du som medlem af DDD bede en forhandlingskonsulent i Fællessekretariatet om at kontakte Prescribas rådgivningscenter. Herfra kan du blive viderevisiteret til psykolog.

  Aftalen giver også mulighed for at få en psykolog ud på arbejdspladsen i tilfælde af arbejdsulykker eller andre voldsomme hændelser.

  Der er ikke ubegrænset hjælp at hente, men den er nok til, at du kan få et godt overblik over din situation og nogle redskaber til at komme videre i dit liv. Vær opmærksom på, at hvis din arbejdsgiver tilbyder psykisk krisehjælp, så skal denne ordning benyttes.

  Der er fuld fortrolighed over for din arbejdsgiver. Der er også fuld fortrolighed over for DDD, hvad angår indholdet af samtalerne med psykologen (psykologen har tavshedspligt).

  Kontakt DDD på tlf. 3871 0888 og bed om at tale med en forhandlingskonsulent på dit ansættelsesområde (stat, kommune eller region), som herefter tager sig af kontakten til Prescriba.