Gå til sidens indhold

Legater og støtte

Den Danske Dyrlægeforening administrerer en række legater, som kan søges henover året.

For alle legaterne gælder det, at ansøgning sendes til:

Den Danske Dyrlægeforening
c/o legatets navn
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anette Scheel-Krüger i sekretariatet.

 • Hygiejneskribentprisfonden

  Hygiejneskribentprisfonden har til formål at vise anderkendelse for en skriftlig indsats og at fremme interessen for hygiejneområdet og formidling til offentligheden.

  Hygiejneskribentprisen kan ydes til dyrlæger for artikler omhandlende hygiejne inden for fødevare- og miljøområdet.

  Der uddeles legater 1 gang årligt.

  Ansøgningsfrist er 1. august.

 • PDAs Fond

  Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings Fond (PDAs Fond) har til formål at yde tilskud til efteruddannelsesvirksomhed og almennyttige og velgørende formål.

  Tilskud kan ydes til medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, Faggruppe Kvæg, Faggruppe Svin, Faggruppe Familiedyr, Faggruppe Heste, regionalforeninger og andre specialforeninger i DA-regi samt i specielle tilfælde også enkelte medlemmer af disse organisationer.

  Læs mere om PDAs Fond og ansøgning

  Der uddeles legater 1 gang årligt.

  I 2020 er ansøgningsfristen den 24. april. Du finder ansøgningsskema her. Ansøgning sendes til PDAs Fond, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg eller på email: as@ddd.dk.

 • Sam og Mia Jarris Legat

  Sam og Mia Jarris Legat har til formål at påskønne arbejde for og med beskyttelse af dyr eller udbrede kendskab til dyreværnssagen.

  Foreninger, institutioner, selskaber, stiftelser mv., som er godkendt i henhold til Ligningslovens §8a, kan ansøge om tilskud.

  Der uddeles legater 1 gang årligt.

  Ansøgningsfrist er 1. januar.

 • Karla og stadsdyrlæge Svend O. Kochs Legat

  Karla og stadsdyrlæge Svend O. Kochs Legat har til formål at yde hjælp til dygtiggørelse af veterinærer beskæftiget med veterinært arbejde. Ved "veterinærer" menes der veterinærer beskæftigede ved levnedsmiddelkontrollen og praktiserende veterinærer.

  Legatet uddeles til både til danske, norske, svenske og finske veterinærer.

  Legatet uddeles 1 gang årligt.

  Kriterier for udlodningen:

  • 2 portioner til danske veterinærer, hvoraf den ene skal være beskæftiget inden for levnedsmiddelkontrollen. Legatet skal anvendes til studieophold i et af de øvrige nordiske lande.
  • 1 portion til en finsk veterinær. Legatet skal bruges til et studieophold i Danmark.

  Veterinærer ved veterinærhøjskolerne og lignende institutioner i de nordiske lande kan kun undtagelsesvis komme i betragtning ved legatuddelingen.

  I ansøgningen skal oplyses, til hvilket formål og på hvilken måde beløbet tænkes anvendt.

  Legatmodtager skal efter endt studieophold udarbejde en rapport om studieopholdet til legatbestyrelsen.

  Ansøgningsfrist er 8. september 2019.

  Legatet uddeles i slutningen af september.

   

 • Danske Dyrlægers Forsikringsforening

  Danske Dyrlægers Forsikringsforening under Danica Pension har eksisteret siden 1986 og virket til stor gavn for mange dyrlæger og deres familier.

  Foreningen har til formål at yde støtte enten i et socialt øjemed - eller til almennyttige dyrlægefaglige formål som forskning, der er til gavn for hele den danske dyrlægestand.

  I henhold til forsikringsforeningens vedtægter kan det fastsatte beløb til uddeling anvendes til faste eller midlertidige understøttelser til trængende enker, enkemænd eller børn efter dyrlæger, der ved deres død var eller har været medlem af foreningen. Ligestillet med denne personkreds er enker/enkemænd i papirløse samlivsforhold samt børn fra sådanne forhold.

  Foreningens midler kan efter bestyrelsens skøn ligeledes anvendes til forskning og udgivelse af dyrlægevidenskabelige værker samt til efteruddannelse og/eller tilskud hertil til foreningens medlemmer.

  Der skal benyttes et ansøgningsskema for at komme i betragtning til støtte. Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos Conny Hallier Jensen i Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat på telefon 38 71 08 88 og på mail chj@ddd.dk - eller det kan hentes på hjemmesiden for Danske Dyrlægers Forsikringsforening www.ddff.dk

  Enhver dyrlæge, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforening og har tegnet specifikke forsikringer i Danica Pension, er medlem af Forsikringsforeningen.

  Foreningen er kontingentfri.

  Læs mere om Danske Dyrlægers Forsikringsforening her.

   

Kontakt

Anette Scheel-Krüger
Kontorfuldmægtig

Administration, It & Medlemsbetjening

Anette Scheel-Krüger