Gå til sidens indhold

Vurdering af transportegnethed

Den Danske Dyrlægeforening har 6. februar holdt møde med Fødevarestyrelsen om den sag, der har kørt i medierne de seneste dage om vurderingen af transportegnethed for grise til eksport.

Fødevarestyrelsen oplyser ved en foreløbig optælling, at der ikke har været flere grise, der er blevet vurderet ikke-transportegnede i januar 2019 sammenlignet med samme måned i 2018. Den faglige vurdering af transportegnethed foregår som hidtil efter Fødevarestyrelsens retningslinjer herfor – dette er ikke ændret siden 1. januar 2019 i forhold til i 2018.

I modsætning til sidste år registreres nu alle grise, der bliver afvist af embedsdyrlægen på et samlested eller ved en direkte eksport. Det nye er også, at der sanktioneres eskalerende efter første vejledning vedr. samme overtrædelse. Dvs. at har man en gang har fået en vejledning om et forhold, vil man, hvis forholdet optræder igen, få en indskærpelse.

Dialogmøde for besætningsdyrlæger
I DDD arbejder vi for at forbedre alle dyrlægers arbejdsvilkår – derfor er det aftalt med Fødevarestyrelsen, at vi sammen inviterer til dialogmøde for besætningsdyrlæger i svinebesætninger om vurderingen af transportegnethed for at opnå større fælles forståelse herfor.

Mødet kommer til at foregå hos Fødevarestyrelsen i Vejen, og tidspunktet meldes ud snarest muligt.

DDD håber, at mødet kan sikre, at den rådgivning, som besætningsdyrlægerne leverer til landmændene, så vidt muligt stemmer overens med embedsdyrlægernes retningslinjer for vurdering af transportegnethed. Dermed håber vi, at landmændenes vurdering af transportegnethed i højere grad kommer til at stemme overens med embedsdyrlægernes.

Vejledning under revidering
Fødevarestyrelsens vejledning om vurdering af transportegnethed er under revidering. DDD vil over de næste måneder deltage i revideringen for at medvirke til, at vejledningen bliver så praktisk anvendelig som muligt for både embedsdyrlæger og besætningsdyrlæger.

Endelig har DDD i november 2018 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt embedsdyrlæger, der arbejder med kontrol på samlesteder og ved direkte eksporter. Undersøgelsen blev fulgt op af et fokusgruppeinterview i januar 2019, og resultaterne er ved at blive analyseret og sammenskrevet. 

Undersøgelsen belyser dels, hvordan kontrolsystemet fungerer, og hvordan embedsdyrlægerne opfatter deres arbejdsbetingelser. DDD vil bruge resultaterne til at bidrage til forbedring af kontrollen til gavn for både embedsdyrlæger og besætningsdyrlæger.    ​