Gå til sidens indhold

Organisationsstruktur

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation.

Medlemmerne er opdelt i to hovedgrupper: Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening(DA).

Hovedbestyrelsen - der forestår den daglige drift samt den faglige og fagpolitiske ledelse af Den Danske Dyrlægeforening - er sammensat af en formand og formændene for de seks faggrupper samt næstformændene fra faggrupperne Biomedicin samt Dyresundhed og Fødevaresikkerhed. Derudover er der tre medlemmer uden stemmeret fra henholdsvis VeterinærMedicinskForening (VMF), Ansatte Dyrlægers Organisation og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening med i hovedbestyrelsen.  

Formanden er frit valgt blandt alle DDD-medlemmer, mens valget af de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer sker ved direkte valg i de respektive faggrupper.


DDDs er fællessekretariat med JA (Jordbrugsakademikerne) og Danske Skov- & Landskabsingeniører og Have- & Parkingeniører (DSL). Politisk er Fællessekretariatet styret af Det Koordinerende Formandskab (KFS), der består af repræsentanter for de foreninger, som i fællesskab ejer sekretariatet. Sekretariatet beskæftiger 35 personer, og de tre foreninger har tilsammen ca. 9.500 medlemmer.