Gå til sidens indhold

Politisk repræsentation

Den Danske Dyrlægeforening er repræsenteret i en lang række udvalg - både inden for det veterinære område og udvalg vedrørende dyrlægernes arbejdsmarked og beskæftigelse.

 • Udvalg under Miljø- og Fødevareministeriet

   

  AI-ekspertgruppe
  Susanne Kabell
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Veterinærmedicinsk Ekspertråd
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Rådet for Dyreforsøg
  Anders Permin
  Mogens Teken Christophersen (suppleant)
  Udpeget af Faggruppe Biomedicin


  Strategisk interessentudvalg i Fødevarestyrelsen
  Hanne Knude Palshof
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Følgegruppen for handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin
  Ken Steen Pedersen
  Carsten Jensen
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Dialogforum for transport af dyr
  Hanne Knude Palshof
  Udpeget af hovedbestyrelsen


   

  Partnerskabet for det statslige dyrevelfærdsmærke
  Hanne Knude Palshof
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Arbejdsgruppen vedr. risikovurdering for udbrud af halebid hos svin
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af Faggruppe Svin


  Arbejdsgruppen om antibiotikabehandlings- vejledning for svin
  Udpeget af Faggruppe Svin


  Arbejdsgruppen om Salmonella Dub­lin handlingsplaner
  Lise Grønbæk
  Udpeget af Faggruppe Kvæg


  Den Nationale Komité vedr. Landbrugsdyr
  Jens J. Sørensen


  Ekspertgruppe vedr. smitsomme sygdomme
  Jørgen Lindahl

 • Udvalg under Sundheds- og Ældreministeriet

  Det Nationale Antibiotikaråd
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af hovedbestyrelsen

 • Udvalg under Landbrug & Fødevarer

  SPF-Brugerudvalget
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af Faggruppe Svin


  Den veterinære følgegruppe
  Ken Steen Pedersen
  Udpeget af Faggruppe Svin

 • Udvalg under SEGES

  Arbejdsgruppe om bekæmpelsesprogram for b-streptokokker
  Helle Slot
  Theun van der Veen
  Udpeget af Faggruppe Kvæg


  Arbejdsgruppe om revidering af ringtesten
  Jens Philipsen
  Helle Slot
  Udpeget af Faggruppe Kvæg


  Arbejdsgruppe om kvartalsrapporter i DMS
  Lise Grønbæk
  Udpeget af Faggruppe Kvæg

 • Københavns Universitet

  Aftagerpanelet
  Carsten Jensen


  Kvote 2-interviews
  Niels Filtenborg-Barnkob
  Annelise Pallesen
  Camilla Eskerod Kristensen
  Udpeget af KU SUND

 • Erhvervsfaglige uddannelser

  Det faglige udvalg vedrørende veterinærsygeplejerskeuddannelsen
  Lars Bloch
  Janne Døssing
  Udpeget af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening


  DTU aftagerpanel
  Hanne Knude Palshof
  Udpeget af DTU

 • AC

  Forhandlingsudvalget for den offentlige sektor (FHO)
  Anne Marie Lassen-Nielsen
  Udpeget af De 5


  Privatsektorudvalget (FHP)
  Christine Fossing
  Udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation

 • Akademikernes A-kasse (AAK)

  Repræsentantskab
  Anne Marie Lassen-Nielsen
  Christine Fossing
  Marianne de Leon (suppl.)
  Udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation

 • Dyreregistre

  Dansk Hunderegister
  Eilif Svalastoga


  Det Danske Katteregister
  Lars Bloch

 • ViNordic

  Redaktionskomiteen for produktkataloget
  Kenneth Engelund Lassen
  Udpeget af hovedbestyrelsen


  Prisbogudvalget
  Aage Gram
  Udpeget af hovedbestyrelsen

 • Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD)

  PJDs bestyrelse
  Louise Bundgaard
  Udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation

 • Forbrugerrådet Tænk

  Kirstin Dahl-Pedersen
  Anja Putzer
  Udpeget af Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

 • Mælkeafgiftsfonden

  Niels-Ole Bjerregaard 

  Udpeget af Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

 • Zoonosecenteret

  Niels-Ole Bjerregaard 

  Udpeget af Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed

Kontakt

Cecilie Pramming
Chefsekretær

cecilie.jpg