Gå til sidens indhold

Hvem er DDD?

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation.

DDD betjener cirka 4.000 medlemmer, der beskæftiger sig med levende dyrs sundhed, fødevaresikkerhed, veterinær administration, forskning, undervisning, lægemidler og biomedicin.

Medlemmerne i DDD har en meget høj faglighed og et stort engagement i deres arbejdsliv. Det præger også arbejdet i DDD. Vi varetager dyrlægers faglige og fagpolitiske interesser ved at søge indflydelse på lovgivning, der har betydning for dyrlægernes arbejdsliv. 

Politisk indflydelse

Et vigtigt mål med det politiske arbejde i DDD er at styrke foreningens position som en synlig interesseorganisation, der arbejder strategisk og fokuseret på at fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd samt at sikre gode arbejdsvilkår for vores medlemmer.

Vi har indgående kendskab til dyrlægernes arbejdsmarked og arbejder på at skabe grundlaget for et godt og solidt fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder gode løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder.

Desuden har DDD en række internationale aktiviteter, bl.a. deltager DDD aktivt i den europæiske dyrlægeforening Federation of Veterinarians of Europe.

Læs mere om DDDs internationale arbejde.

Organisationen

Den Danske Dyrlægeforening er en hovedforening, der omfatter medlemmer af dyrlægernes forhandlingsberettigede foreninger: Ansatte Dyrlæger Organisation (ADO) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA).

Derudover er DDD organiseret med seks faggrupper, der sammen med hovedbestyrelsen danner det veterinærfaglige grundlag for DDDs holdninger og politikudformning.

En anden væsentlig del af Den Danske Dyrlægeforenings organisatoriske netværk er regionalforeningerne. Her mødes dyrlæger lokalt, og fokus er rettet mod såvel det faglige, det organisatoriske som det sociale.

Næsten alle dyrlæger i Danmark er medlem af Dyrlægeforeningen. Tilsammen skaber vi et stærkt fagligt fællesskab.

Siden 1849
Den Danske Dyrlægeforening er grundlagt i februar 1849 og er Danmarks ældste fagforening. Grundlaget for stiftelsen var den første slesvigske krig. I datidens krigsførelse var heste helt centrale – og dermed var dyrlægerne uundværlige. Dyrlægerne ønskede en bedre betaling for deres krigsdeltagelse, og det fik de ved at gå sammen i foreningen: Den Danske Dyrlægeforening.